Intresseanmälan till:

NATIONELL VALIDERINGSKONFERENS
- för kompetensförsörjning och livslångt lärande 
|
27-28 januari 2020, Växjö Konserthus

För information kontakta Zekija Mujcic, zekija.mujcic@kronoberg.se tfn 0470-58 34 47.


Hos Region Kronoberg är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du som deltagare lämnar till oss. De personuppgifter du anger vid anmälan hamnar i vårt Utbildningsregister. Utbildningsregistret och dess information används enbart av Region Kronobergs kurskansli, och det säljs eller överlåts inte till någon annan. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla relationen. Uppgiften behålls så länge verksamheten bedrivs. Du kan genom att kontakta oss via e-post: kurs@kronoberg.se, begära att personuppgifter rättas eller tas bort efter konferensens genomförande.

Region Kronoberg, 351 88 Växjö Telefon: 0470-58 34 00 E-post: kurs@kronoberg.se