Miljöförvaltningen

MATAVFALLSUTMANINGEN

 
Har ni matavfallsinsamling?
 
Matavfall inom Stockholms stad från kontor, hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinns genom biologisk behandling för biogasproduktion. Stockholms målsättning är att samla in 70 % av matavfallet till 2021.

Klimatpakten har samma mål som staden och uppmuntrar därför er medlemmar att ansöka om matavfallsinsamling under 2020. Målet är att minst 70 % av Klimatpaktsmedlemmarna med sophämtningsadress inom Stockholms stads kommungräns har matavfallsinsamling till Klimatpaktskonferensen 6 oktober 2020. 

Har ni matavfallsinsamling?

Ja
Ja
Vi är på gång
Vi är på gång
Nej
Nej
Maila matavfall@svoa.se och märk mailet med "Klimatpakten" (ni blir då prioriterade). Ni får allt stöd ni behöver för att ansluta er till matavfallsinsamling.
Övriga upplysningar
Övriga upplysningar
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Maila matavfall@svoa.se och märk mailet med "Klimatpakten" (ni blir då prioriterade). Ni får allt stöd ni behöver för att ansluta er till matavfallsinsamling.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GDPR
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna bjuda in till och genomföra seminarier, utbildningar och andra evenemang som arrangeras av nämnden eller förvaltningen eller för att genomföra enkätundersökningar och sprida information om vår verksamhet. Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter i vår personuppgiftspolicy. Där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.