Om det varit fler sökande till en skola än antalet platser har vi gjort ett urval enligt gällande urvalsprinciper. Barnet har då placerats på den skola ni önskat i andra eller tredje hand, eller på en annan skola i närheten av barnets folkbokföringsadress. 

Om ni vill stå kvar med era önskemål om skola ska ni skicka in den här anmälan senast 10 maj. Ifall det blir en plats ledig görs ett urval mellan dem som sökt till skolan. 

Enligt personuppgiftslagen (PUL) ska den som för personregister informera de som registreras. Syftet med denna anmälan är att registrera uppgifter om barn, elever och vårdnadshavare för att handlägga önskemål om skola. Skolnämnderna i Umeå ansvarar för personuppgifterna. Uppgifterna behandlas i enlighet med PUL.

Vårdnadshavares namn och kontaktuppgifter
Vårdnadshavares namn och kontaktuppgifter
Vårdnadshavares namn *
Vårdnadshavares e-post. Om du fyller i e-postadress skickar vi ett mejl med bekräftelse på din anmälan.
Telefon
Barnets namn
Barnets namn
*
Barnets personnummer
Barnets personnummer
ÅÅÅÅMMDD-NNNN *
Vi vill stå kvar med våra önskemål om skola
Vi vill stå kvar med våra önskemål om skola *