Denna tjänst får endast användas av de som har verksamheter i Lejonfastigheters lokaler.

Vi utför arbete på enklare felanmälningar enligt val i formuläret nedan. Vi har en handläggningstid på 1-4 dagar.

För akuta eller övriga ärenden som vi inte hanterar var vänlig kontakta:

Lejonfastigheters  felanmälan på telefon: 013-20 54 00

Måndag – Fredag 07.30 – 16.00 .

Övriga tider kopplas ditt samtal till vår beredskap.

För frågor som rör beställningsformuläret eller pågående beställningar, vänligen kontakta Förvaltningsservice 013-206779.

 

Enhet och avdelning
Enhet och avdelning
*
Telefon till beställare
Telefon till beställare
*
Namn på beställare
Namn på beställare
*
Mail till beställare
Mail till beställare
*
Vart gäller felanmälan
Vart gäller felanmälan *
 
Vad gäller ordern
Vad gäller ordern *
 
Övrigt att tillägga om ordern
Övrigt att tillägga om ordern
*
När är lämpligast att ordern utförs
När är lämpligast att ordern utförs *
 
Enhets ID / organisationsnummer för fakturering
Enhets ID / organisationsnummer för fakturering
*

Beställningsformulär - sista anmälningsdag:
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än för vilket de är avsedda. Uppgifterna kommer att gallras efter tre månader räknat från
aktivitetens sista anmälningsdag.