Tobaksfri skoltid | 28 maj 2019, kl 08.30-16.30, Hotell Rådmannen, Alvesta

Deltagare
Deltagare
Namn: *
E-post: *
Skola: *
Profession *
Specialkost/övrigt:

Hos Region Kronoberg är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. De personuppgifter du anger vid anmälan hamnar i vårt Utbildningsregister. Utbildningsregistret och dess information används enbart av Region Kronobergs kurskansli, och det säljs eller överlåts inte till någon annan. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen. Uppgiften behålls så länge verksamheten bedrivs. Du kan genom att kontakta oss via e-post: kurs@kronoberg.se, begära att personuppgifter rättas eller tas bort efter kursen genomförande.

Region Kronoberg, 351 88 Växjö Telefon: 0470-58 80 00 E-post: kurs@kronoberg.se