Välkommen till Ung Talangs anmälningssida!
Här anmäler ni er till Ung Talang som äger rum onsdagen den 20 februari 2019. Sista anmälningsdag är tisdagen den 5 februari 2019. Arrangemanget riktar sig till Skurups kommuns barn och ungdomar som går årskurs 1-9.
 
Om ni sjunger eller dansar i grupp måste samtliga gruppmedlemmar anmäla sig på denna sida för att ni ska registreras. Under fråga 9 skriver ni namnen på personerna som tillhör er grupp, samtliga gruppmedlemmar måste gå i årskurs 1-9 och bo i Skurups kommun.
 
Alla deltagare kommer bli fotograferade av Skurups kommun och Skurups Sparbank. Detta innebär att alla deltagare måste få ett godkännande av föräldrarar/vårdnadshavare för att deltaga under arrangemanget. Vänligen fyll i denna blankett http://www.skurup.se/32675 som ni skickar till Martin Kalén, Skurups kommun, 274 80 Skurup. Märk kuvertet "Medgivande UngTalang 2019" eller maila ifyllda blanketten till martin.kalen@skurup.se. Ni kan också lämna blanketten till kommunens informationsenhet vid kommunhusets entré (gågatan). Er anmälan blir inte giltig förrän medgivande blanketten inkommer till kommunen. 
Vid frågor ring kommunens fritidsstrateg på 0411-53 60 06 eller maila till fritid@skurup.se.