Pedagogiskt ledarskap, start v 37 2020

För anmälan: Fyll i uppgifterna nedan och klicka på "Skicka"!

Frågor om kursen kan ställas till
Mia Grauers 
maria.grauers@stockholm.se 08- 508 25 437

Jag har läst förutsättningarna för anmälan och är införstådd med att arbetsplatsen står för kurskostnaden som är 3 500 kr/kursplats.
Jag har läst förutsättningarna för anmälan och är införstådd med att arbetsplatsen står för kurskostnaden som är 3 500 kr/kursplats. *

Forum Carpe - Pedagogiskt ledarskap, start v 37 2020 Anmälan kan göras mellan 14/04/2020 och 25/08/2020.

Administrativt ansvarig Stockholm stad.