Beställning av betygsutdrag

Saknar du ditt slutbetyg i gymnasiet? Med detta formulär kan du beställa en kopia. Fyll i uppgifterna nedan efter bästa förmåga!
Personuppgifter
Personuppgifter
Nuvarande namn *
Dåvarande namn
Personnummer (YYYYMMDD-NNNN) *
Skola *
Program, klass el liknande *
Avgångsår/beslutsår *
Telefon dagtid
Gatuadress
Postadress
E-post
Vid behov, specificera vad du söker här.
Fullständig eller avbruten utbildning?
Fullständig eller avbruten utbildning? *