Anmälan till Sociala företag - Tillsammans skapar vi utvecklingskraft!

Webbinariet arrangeras av Region Örebro län och Coompanion inom projektet Socialt företagande i Örebro län. Projektet är en del av regeringens strategi för socialt företagande och socialt entreprenörskap och delfinansieras av Tillväxtverket.  

Varmt välkommen!

Jag vill anmäla mig till webbinariet "Sociala företag - Tillsammans skapar vi utvecklingskraft!", den 10 september kl 9-12.
  Det finns lediga platser
Jag vill anmäla mig till webbinariet "Sociala företag - Tillsammans skapar vi utvecklingskraft!", den 10 september kl 9-12.
Önskemål om särskilt stöd, behov av hjälpmedel eller annat som vi behöver veta:
Önskemål om särskilt stöd, behov av hjälpmedel eller annat som vi behöver veta:
GDPR
Vi följer GDPR när vi lagrar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.