Från och med 2018-03-06 är anmälningsmöjligheten via webbformuläret stängd. Fram till 2018-04-02 kan ditt barn anmäla sig genom att komma till träningstillfället, måndagar samt onsdagar mellan 16:30 - 17:30 på Grosvad, och där erhålla en anmälningsblankett.
 
FINSPÅNGS KOMMUN | Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång |
Telefon 0122-850 00 | E-post kommun@finspang.se | www.finspang.se