Welcome to the seminar Business Opportunities in the British Aerospace Sector, 12 March 2020.

Bring your ID or passport.

Please note that, for security purposes, the information you leave here will be shared with Saab.

Please note that Saab is a restricted area, hence all photography and filming within, and towards, the Saab compound and event venue is strictly prohibited. 

Personal information
Personal information
Which of the sessions will you participate in?
Which of the sessions will you participate in? *

When you are finished filling out the form, please press "Skicka" (Send) below.  

Business Opportunities in the UK Aerospace Sector - sista anmälningsdag: 06/03/2020
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer bara användas för det ursprungliga syftet och sedan gallras efter tre månader räknat från formulärets sista anmälningsdag.
.