Jag anmäler mig till Stad och land – Kulturens värde för Sjuhärads utveckling 14 november 2019 kl 8.30-13 i Borås Kulturhus, lokal Röda Rummet.

 

Namn:
Namn:
Företag/Organisation
Företag/Organisation
E-post
E-post
Mobiltelefon
Ange numret till den mobiltelefon du kommer att ha med dig till konferensen.
Mobiltelefon
Ange numret till den mobiltelefon du kommer att ha med dig till konferensen.
Faktureringsadress
Deltagandet är kostnadsfritt, men om du anmäler dig och uteblir debiterar vi 300 kr + moms. Sista dag för avanmälan är 11 november.
Faktureringsadress
Deltagandet är kostnadsfritt, men om du anmäler dig och uteblir debiterar vi 300 kr + moms. Sista dag för avanmälan är 11 november.
Ev avvikande kost
Jag samtycker till att dessa uppgifter lämnas till 3e part (t ex konferensanläggningen)
Ev avvikande kost
Jag samtycker till att dessa uppgifter lämnas till 3e part (t ex konferensanläggningen)
Övrigt
Övrigt
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund kommer att använda ovanstående uppgifter för att administrera konferensen, fakturera och kommunicera med deltagare. Inga uppgifter (förutom ev avvikande kost) kommer att lämnas till tredje part.