Beställning av betygsutdrag

Saknar du ditt slutbetyg? Med formuläret kan du beställa kopia förutsatt att det finns inlämnat som en arkiverad handling. Fyll i uppgifterna nedan efter bästa förmåga!
Personuppgifter
Personuppgifter
Nuvarande namn *
Dåvarande namn
Personnummer (YYYYMMDD-NNNN) *
Skola *
Program, klass el liknande *
Avgångsår/beslutsår *
Telefon dagtid
Gatuadress
Postadress
E-post
Övriga uppgifter
Gäller det
Gäller det *
Utveckla gärna, om alternativ "något annat?":
Fullständig eller avbruten utbildning?
Fullständig eller avbruten utbildning? *