Anmälan till testarena digitalisering och innovation

Var med och påverka utvecklingen av innovativa mötesarenor för halländska småföretag, slutanvändare och akademi!
 
Testarena - digitalisering ANMÄLAN STÄNGD
Datum: Onsdagen den 25 september 
Plats: Digitalt Laborativt center (DLC), Högskolan i Halmstad
 
Testarena - innovation FÅ PLATSER KVAR
Datum: Torsdagen den 3 oktober 
Plats: Världsarvet Grimeton, Varberg
 

Tillväxtverket har beviljat Region Halland en förstudie för att under hösten undersöka hur privata och offentliga aktörer inom kultur, utbildning och besöksnäring i Halland kan utveckla produkter och tjänster med stöd av digitala resurser och kreativa metoder. 

Därför arrangerar Region Halland, tillsammans med Högskolan i Halmstad och Swedish Edtech Industry, två testarenor där du bjuds in att delta. Syftet med träffarna är att ett 60-tal små och medelstora halländska företag, kommuner, forskare och andra intressenter får möjlighet att ta del av kunskap och i dialog formulera sina behov om hur framtidens utvecklingsarenor ska se ut.

Varmt välkommen! 

Vad är VIAkub Halland? 
Tillväxtverket har beviljat stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden till denna förstudie. Projektägare för förstudien är Region Halland. Förstudie genomförs 190301  191130. 
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
Förstudien skall undersöka och i testarenor testa olika former för innovativ samverkan mellan SMF och olika aktörer. Förstudien fokuserar på de tre näringarna kultur, utbildning och besöksnäring och skall undersöka hur dessa i stöd av digitala resurser och kreativa metoder kan utveckla sina tjänster och produkter. Förstudien skall genomföra en nulägesanalys liksom testa olika alternativ på testarenor för att hitta rätt former för ett framtida huvudprojekt. 

Anmäl dig här

Din anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till en kollega.

Vänligen fyll i dina/era uppgifter för att anmäla dig/er. 

1. Ange vilken/vilka workshopar du vill delta på.

2. Ange antalet personer du vill anmäla och trycker sedan på den blå pilen.

3. Fyll därefter i alla uppgifter. 

4. Tryck på "Skicka"-knappen längst ner på sidan. 

Välj vilken/vilka testarenor du vill anmäla dig till
25 september- Digitalisering: DLC - Högskolan i Halmstad   Det är tyvärr fullbokat
3 oktober - Innovation: Världsarvet Grimeton   Det är tyvärr fullbokat
Välj vilken/vilka testarenor du vill anmäla dig till

  Det finns lediga platser
Ange antal personer du vill anmäla

Vi använder dina kontaktuppgifter för att hantera din anmälan men vi sparar dem även
för att kunna informera om eller bjuda in till andra liknande aktiviteter inom samma ämne.

Läs om hur Region Halland hanterar personuppgifter www.regionhalland.se/dataskydd

 

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Cajander - strateg Social hållbarhet hakan.cajander@regionhalland.se
Anna Bengtsson - strateg Besöksnäring anna.n.bengtsson@regionhalland.se 
Veronica Olofsson - utvecklare Slöjd och konsthantverk veronica.olofsson@regionhalland.se