Jag vill anmäla mig till:

Informationskväll om solceller i Tyresö

Datum: Torsdagen den 18 oktober

Tid: 18.00-18.30 Mässa med utställare

       18.30-20.00 Föredrag

       20.00-20.30 Mässa med utställare

Plats: Kvarnhjulet hus B, Pluggvägen 6, Tyresö

Personuppgifter
Personuppgifter
Namn *
E-postadress *
Telefonnummer
Ort/Kommun *
Jag representerar
Jag representerar *
Om annat ange vad
Om annat ange vad

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är utvärdering av evenemanget. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och delar inte dessa med tredje part. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas t.o.m. 2018-12-31.

Genom att skicka den här anmälan godkänner du behandlingen av dina personuppgifter.

Kom ihåg att trycka på skicka för att registrera din anmälan!