Anmälningsformulär
 
Norrlandsförbundets årsstämma 26-27 april, Östersund
Namn
Namn
Adress
Adress
Postnummer och ort
Postnummer och ort
Telefon
Telefon
Företag eller organisation
Företag eller organisation
Epost
Epost
Epost

Bekräftelse epost
Jag deltar
Jag deltar
Ja
Nej
26 april
27 april
Övriga önskemål
Övriga önskemål
Ja
Nej
Lunch 26 april
Förbundsmiddag 26 april
Lunch 27 april
Studiebesök AIM Sweden, 26 april
Studiebesök AIM Sweden, 26 april
Ja
Nej
Jag önskar delta på studiebesöket
Medlem i Norrlandsförbundet
Medlem i Norrlandsförbundet
Ja
Nej
Jag är medlem i Norrlandsförbundet
Meddela ev. allergier eller matavvikelser
Meddela ev. allergier eller matavvikelser

Avgiftsfritt för medlemmar och pristagare, 800 kr för icke medlemmar.

Resa och boende på hotell Emma bokas och betalas av dig själv. Kontaktuppgifter för bokning finner du i programmet som bifogas det mail du får efter din anmälan.

Varmt Välkommen!

 

Norrlandsförbundet