Välkommen att anmäla dig till kursen
Särskilda behov; barn och geriatrik
kurs för ST-tandläkare

Kursdatum: 8-10 mars 2021

Ort: Göteborg

Sista anmälningsdag: Sista anmälningsdag 15 oktober 2020. Notera att det endast är en intresseanmälan. Besked om antagning kommer efter sista anmälningsdagen. Vid antagning prioriteras de ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen. ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare och allmäntandläkare.

Kursinnehåll:

Måndag 8 mars - SÖ8 Barn 

  • Barns typiska utveckling
  • Förhållanden under vilka barn kan fara illa, risk- och skyddsfaktorer i samband med att barn far illa samt tecken på att barn far illa.

Tisdag 9 mars - SÖ7 Patienter med särskilda behov

  • Identifiering av patienter med behov av särskilt omhändertagande samt vidtagande av adekvata åtgärder.
  • Nätverkssamarbete kring patienter med behov av särskilt omhändertagande.

Onsdag 10 mars - SÖ9 Geriatrik

  • Anpassning av det odontologiska omhändertagandet av äldre patienter med utgångspunkt i deras särskilda förutsättningar och behov.

Kursansvarig:

Kursansvarig är Johanna Norderyd, Kompetenscenter, Odontologiska Institutionen i Jönköping. SÖ7 och SÖ9 planeras och genomförs i samarbete med Mun-H-Center (SÖ7), Catarina Hägglin och Gunnar Henning, Centrum för äldretandvård (SÖ9), Göteborg.

 

Kursavgift:

1 dag - 3000 kr

2 dagar - 4500 kr

3 dagar - 6000 kr

 

Notera att detta endast är en intresseanmälan. Besked om antagning får du efter sista anmälningsdagen. 

 

För att anmäla dig klicka på nästa