Denna anmälan är slutförd.

Forum Carpe - 2020-11-27 Öppet nätverk för chefer inom socialpsykiatri Anmälan kan göras mellan 16/10/2020 och 20/11/2020.

Administrativt ansvarig Stockholm stad.