Beställning av betygsutdrag

Saknar du ditt slutbetyg från Nyhemsskolan? Med formuläret kan du beställa en kopia. Fyll i uppgifterna noggannt!
Personuppgifter
Personuppgifter
Nuvarande namn *
Dåvarande namn
Personnummer (YYYYMMDD-NNNN) *
Program, klass el liknande *
Avgångsår/beslutsår *
Telefon dagtid
Gatuadress
Postadress
E-post
Specificera gärna med egna ord vad du söker.
Välj på vilket sätt du önskar få din kopia!
Välj på vilket sätt du önskar få din kopia! *
Fullständig eller avbruten utbildning?
Fullständig eller avbruten utbildning? *
Kontrollera att du skrivit in antingen en postadress eller en e-postadress, beroende på hur du önskar få utdraget skickat till dig.