Miljöförvaltningen

MATAVFALLSUTMANINGEN

Värva företag i Stockholms stad till matavfallsinsamling
och bidra till minskad klimatpåverkan

Det Klimatpaktsföretag som värvar flest företag till Stockholm Vatten och Avfalls matavfallsinsamling får en utmärkelse och ett pris på Klimatpaktskonferensen i Blå Hallen 6 oktober 2020.

Matavfall inom Stockholms stad från kontor, hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinns genom biologisk behandling för biogasproduktion. Stockholms målsättning är att samla in 70 % av matavfallet till 2021.

Klimatpakten har samma mål som staden och uppmuntrar därför er medlemmar att genom en utmaning, värva företag inom Stockholms stads kommungräns som ansluter sig till matavfallsinsamlingen, så att vi tillsammans kan bidra till en minskad klimatpåverkan.

Gör så här:

1. Prata med företag med adresser inom Stockholm stads kommungräns om fördelarna med matavfallsinsamling genom SVOA
2. Be dem maila matavfall@svoa.se och märka mailet med "Klimatpakten" (de blir då prioriterade). De får allt stöd de behöver för att ansluta sig till matavfallsinsamling.
3. När ni fått bekräftelse på att företaget kontaktat Stockholm Vatten och Avfall om matavfallsinsamling, fyller ni i formuläret nedan.
4. Värva så många företag ni kan senast 1 oktober och skicka in detta formulär vartefter
5. Boka in 6 oktober 2020 i din kalender, så att ni kan ta emot priset i Blå Hallen, Stockholms stadshus

Vi som värvar är
Vi som värvar är
Företag vi har värvat och som mailat matavfall@svoa.se om att de vill ansluta sig:
Företag vi har värvat och som mailat matavfall@svoa.se om att de vill ansluta sig:
Stockholm Vatten och Avfall hjälper era värvade företag att göra ingångsättningen väldigt enkel. De ska anmäla sitt intresse för matavfallsinsamling till matavfall@svoa.se och märka mailet med Klimatpakten. De blir då kontaktade och blir lotsade genom ansökningsförfarandet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GDPR
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna bjuda in till och genomföra seminarier, utbildningar och andra evenemang som arrangeras av nämnden eller förvaltningen eller för att genomföra enkätundersökningar och sprida information om vår verksamhet. Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter i vår personuppgiftspolicy. Där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.