Anmälan till:

Julshow - hur många renkrafter har tomtens släde?

Tid: Tisdag 10 dec kl 9.00

Plats: Kulturhuset Finspång

Speltid: ca 45 min

För vem: F-klass - åk3

Behandling av personuppgifter

När du använder webbformuläret hos Finspångs kommun tar vi del av de personuppgifterna som du själv lämnar via formuläret. Vid all behandling av dina personuppgifter tillämpar vi den gällande integritetslagstiftning. Det betyder att vi följer dataskyddsförordningen och annan svensk lagstiftning vid behandling av dina personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att gallras efter genomförd aktivitet.

Personuppgiftsansvarig i Finspång är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill:

• Få ut information om de uppgifter vi har om dig.

• Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.

• Begära överföring.

• Begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

• Göra invändningar.

• Begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0122-850 00 eller via kommun@finspang.se
Du når vårt dataskyddsombud via: kommun@finspang.se eller genom att kontakta: 0122-850 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Skola
Skola
 
Ange totalt antal elever och lärare du vill anmäla till detta tillfälle
Ange totalt antal elever och lärare du vill anmäla till detta tillfälle
Ansvarig lärare
Ansvarig lärare
Telefon
Telefon
E-postadress (en bekräftelse på bokningen skickas till adressen du anger här)
E-postadress (en bekräftelse på bokningen skickas till adressen du anger här)
Eventuell övrig information
Eventuell övrig information
FINSPÅNGS KOMMUN
Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång
Telefon 0122-850 00
E-post kommun@finspang.se
www.finspang.se