Även i år finns det möjlighet att beställa ett luciatåg från musikklasserna. All bokning sker genom att man fyller i formuläret här på vår hemsida. Läs dock noggrant igenom följande innan du gör din beställning:    Vi lussar alltid klassvis, det går alltså inte att beställa en mindre grupp.

  1. Vi är som flest 28 elever i klasserna, tänk på att det ska finnas golvutrymme så det rymmer en stor klass.

 

  1. Våra klasser är endast bokningsbara fredagen den 13/12, enligt följande:
  •        År 4-6 fr.o.m. kl.08.00 t.o.m. kl.14.00.
  •        År 8-9 kan lussa även tidigare på morgonen t.o.m. kl.15.30.

Observera! År 7 är inte bokningsbara 

  1. Kostnad: Ideella föreningar och vårdinstitutioner betalar minst 1500 kr, alla övriga minst 3000 kr. Alla pengar kommer våra elever till del i form av musikprojekt, gästlärare etc. under kommande läsår. Ni får ett faktureringsunderlag som ska mailas till Maria Holmström så fakturerar hon er efter besöket. Om man vill ha luciatåget flera gånger på samma ställe så blir naturligtvis kostnaden därefter. 

 

  1. Ett luciatåg tar 15- 20 minuter.

 

  1. Varje klass gör ett begränsat antal luciatåg, det är ”först till kvarn” som gäller. De yngre eleverna gör färre antal framträdanden än de äldre.

 

  1. Vi tar emot bokningar fram t.o.m. måndag 18/11.Vi kommer bekräfta att beställningen kommit fram och då får ni veta om den önskade klassen är tillgänglig eller inte. Vi försöker naturligtvis på bästa sätt komma fram till en lösning om ni inte kan få ert önskemål tillgodosett, till exempel justera tiden eller byta klass. OBS! Fyll noga i mailadressen då vi kontaktar er via mail.

 

  1. Senast onsdag 4/12 kommer någon ansvarig för den klass ni ska få besök av att höra av sig angående detaljerna.

 

Välkomna med er bokning!

Namn på företag, förening etc.
Namn på företag, förening etc.
Beställare (=kontaktperson)
Beställare (=kontaktperson)
Kontaktpersonens uppgifter:
E-postadress:
E-postadress:
Telefonnummer fast telefon:
Telefonnummer fast telefon:
Mobiltelefonnummer:
Mobiltelefonnummer:
Uppgifter inför luciabesöket:
Besöksadress (där ni vill ha luciatåget):
Besöksadress (där ni vill ha luciatåget):
Klockslag (TT.MM):
Klockslag (TT.MM):
Har ni önskemål om att en speciell klass ska framträda?
Har ni önskemål om att en speciell klass ska framträda?
 
Om "Ja" på föregående - vilken klass?
Om "Ja" på föregående - vilken klass?
 
Om ni inte kan få den klassen ni önskar vill ni då ha en annan klass?
Om ni inte kan få den klassen ni önskar vill ni då ha en annan klass?
 
Eventuella övriga upplysningar.
Eventuella övriga upplysningar.