Här fyller du i dina och din familjs uppgifter för att ansöka om att delta i kampanjen Låt bilen stå och möjligheten att leva bilfritt i 90 dagar. För att ansöka måste du vara bosatt i Linköpings kommun, ha fyllt 18 år och vara vårdnadshavare för minst ett barn.
Uppgifter om dig, eventuell medsökande och barn
Dina uppgifter
Dina uppgifter
Medsökande (i samma hushåll)
Medsökande (i samma hushåll)
Registreringsnummer på familjens bil/bilar. Vid behov separera med kommatecken.
Registreringsnummer på familjens bil/bilar. Vid behov separera med kommatecken.
Banets/barnens ålder
Banets/barnens ålder
Vilken/vilka skolor/förskolor går barnen på? Separera med kommatecken.
Vilken/vilka skolor/förskolor går barnen på? Separera med kommatecken.

Låt bilen stå - sista anmälningsdag:
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer bara användas för det ursprungliga syftet och sedan gallras efter tre månader räknat från formulärets sista anmälningsdag.
.