Anmälan till Movie It Filmkollon augusti och oktober i Sjöbo och Skurup. Filmkollo 1 är i slutet av sommarlovet 11-13 augusti. Filmkollo 2 är på höstlovet 27-29 oktober. Vi ser gärna att du är med på båda, eftersom det andra kollot bygger på kunskaper du fått från det första. 

Säkerheten främst! Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om handhygien och social distansering. Det kan bli ett lite annorlunda filmarbete, men vi ska få det att fungera!

 

Om personuppgifter: När du anmäler ditt barn till oss så fyller du i namn och kontaktuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR får vi inte samla in personuppgifter bara för att de är "bra att ha", och vi får heller inte spara dem längre än nödvändigt. Personuppgifterna måste vi handskas med så att de inte kommer i orätta händer. 

Jag anmäler mig till (vi hoppas att du kryssar i båda)
Jag anmäler mig till (vi hoppas att du kryssar i båda)
Gratis T-shirt "Movie It", önskad storlek
Gratis T-shirt "Movie It", önskad storlek
Elevens förnamn och efternamn
Elevens förnamn och efternamn
Ålder
Ålder
Mobilnummer elev
Mobilnummer elev
Mobilnummer förälder
Mobilnummer förälder
Epostadress dit vi kan skicka närmare info om kollot
Epostadress dit vi kan skicka närmare info om kollot
Vilken erfarenhet har du av att skådespela och göra film? (Du behöver inte ha någon erfarenhet)
Vilken erfarenhet har du av att skådespela och göra film? (Du behöver inte ha någon erfarenhet)
Vad vill du göra, och vad vill du lära dig?
Vad vill du göra, och vad vill du lära dig?
Skriv eventuella kostallergier eller kostpreferenser här, då vi planerar att bjuda på pizza eller liknande
Skriv eventuella kostallergier eller kostpreferenser här, då vi planerar att bjuda på pizza eller liknande