Välkommen till vår konferens om Agila Ängelholm

Den 3 maj bjuder vi in till en spännande konferens om den stora förändringsresa vi gjort; från traditionell kommun med förvaltningar och stuprör, till en ny, flexibel utvecklings- och servicekommun. I maj avslutas också det tvååriga ESF-projektet Agila Ängelholm där samtliga 3000 kommunanställda i Ängelholm fått kompetensutveckling i agilt arbetssätt.

Ta del av viktiga erfarenheter och resultat. Förutom medverkande från kommunen, finns representanter från ESF, SKL, Tillitsdelegationen samt utvärderare och forskare på plats. Konferensen äger rum på trivsamma Margretetorps gästgifvaregård, strax utanför Ängelholm.

Fyll i ditt namn och e-postadress, så skickar vi dig information direkt när anmälan är öppen.

Ange ditt namn
Ange ditt namn
Vilken organisation tillhör du? Var jobbar du?
Vilken organisation tillhör du? Var jobbar du?
Ange din e-postadress
Ange din e-postadress

Agila Ängelholm

Ängelholms kommun | Östra vägen 2 | 262 80 Ängelholm
E-post: info@engelholm.se | Webb:www.engelholm.se