Genom att skicka denna ansökan godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan. Efter ansökan sparas personuppgifterna så länge du är aktuell för Människan bakom uniformen, som deltagare eller ambassadör.
Genom att skicka denna ansökan godkänner du att vi sparar dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan. Efter ansökan sparas personuppgifterna så länge du är aktuell för Människan bakom uniformen, som deltagare eller ambassadör.
Namn
Namn
Personnummer (XXXXXXXX-XXXX)
Personnummer (XXXXXXXX-XXXX)
Adress
Adress
Mobilnummer
Mobilnummer
E-post
E-post
Namn och telefonnummer till vårdnadshavare (om man är under 18 år)
Namn och telefonnummer till vårdnadshavare (om man är under 18 år)
Jag vill delta i MBU för att:
Jag vill delta i MBU för att:
Jag fick information om MBU genom:
Jag fick information om MBU genom:

Rekryteringsprocessen kommer ske stegvis och se ut enligt följande:

  1. Intresseanmälan
  2. Informationsmöte
  3. Urval
  4. Besked till alla som anmält sig
  5. Kontraktskrivning

Tack för din intresseanmälan och lycka till!

Projektgruppen Människan Bakom Uniformen