ANMÄLAN TILL PLATTFORMSDAGARNA 6 – 7 DECEMBER

Anmälan och val av Kunskapsdialoger är bindande. Vid eventuellt förhinder kan du överlåta din plats till en kollega. Kostnaden för att delta i Plattformsdagarna är 1500 kronor. 
Personuppgifter
Personuppgifter
Namn
Organisation/Myndighet
E-postadress
Speciella önskemål (kost och tekniska hjälpmedel)
Jag deltar:
Jag deltar: