Anmälan till webbinariet Varför är en gemensam planeringsprocess särskilt viktig för personer med flerfunktionsnedsättning? Onsdag den 29 januari kl 15:00-16:15
Namn:
Namn:
e-post adress:
e-post adress:
Titel/roll
Titel/roll

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Tel: 0480 41 80 20

Epost: info@anhoriga.se