Här fyller ni i era uppgifter för att ansöka om att delta i kampanjen Utan bilen-dealen. För att ansöka måste ni vara ett hushåll med minst två personer, en av er ska ha fyllt 18 år, och ni ska bo i någon av kommunerna som finns med i listan nedan. 1. Jag/vi bor i kommun (välj ett alternativ)
Här fyller ni i era uppgifter för att ansöka om att delta i kampanjen Utan bilen-dealen. För att ansöka måste ni vara ett hushåll med minst två personer, en av er ska ha fyllt 18 år, och ni ska bo i någon av kommunerna som finns med i listan nedan.

1. Jag/vi bor i kommun (välj ett alternativ) *
 
2. Vi bor på
2. Vi bor på
3. Fyll i uppgifter om alla vuxna personer (över 18 år) i ert hushåll
3. Fyll i uppgifter om alla vuxna personer (över 18 år) i ert hushåll
4. Om det finns barn (0-18 år) i hushållet, fyll i barnets/barnens ålder nedan
4. Om det finns barn (0-18 år) i hushållet, fyll i barnets/barnens ålder nedan
5. Hur många bilar har hushållet permanent tillgång till? (kryssa i ett alternativ) Med permanent tillgång menar vi att bilen helt disponeras av hushållet (t.ex. inte bilpool eller bil som endast får användas i tjänsten).
5. Hur många bilar har hushållet permanent tillgång till? (kryssa i ett alternativ)
Med permanent tillgång menar vi att bilen helt disponeras av hushållet (t.ex. inte bilpool eller bil som endast får användas i tjänsten). *
6. Vilken typ av bränsle/energislag används i familjens bil/bilar. (Kryssa i ett alternativ per bil)
6. Vilken typ av bränsle/energislag används i familjens bil/bilar. (Kryssa i ett alternativ per bil)
Bensin
Diesel
Elbil
Laddhybrid
Elhybrid
Biogas
Etanol
Övrigt
Bil 1
Bil 2
Bil 3
Bil 4
7. Vilken typ av resor gör familjen oftast med bil i nuläget? Välj de 5 vanligaste resealternativen och rangordna från 1 till 5, där 5 betyder oftast
7. Vilken typ av resor gör familjen oftast med bil i nuläget? Välj de 5 vanligaste resealternativen och rangordna från 1 till 5, där 5 betyder oftast
1
2
3
4
5
Resor till/från arbete
Resor till/från förskola/skola
Resor i samband med fritidsintressen/träning
Inköp
Resor till släkt och vänner
Annan resa
Inga resor görs huvudsakligen med bil
8. Ungefär hur många mil bil kör ni per år?
8. Ungefär hur många mil bil kör ni per år?
9. Hur ofta använder ni bil en vanlig vecka? (Välj ett alternativ)
9. Hur ofta använder ni bil en vanlig vecka? (Välj ett alternativ)
10. Vilka tror ni blir era största utmaningar med att inte använda egen bil? Beskriv
10. Vilka tror ni blir era största utmaningar med att inte använda egen bil? Beskriv
11. Använder du regelbundet sociala medier? Om ja, på vilket sätt? Beskriv
11. Använder du regelbundet sociala medier? Om ja, på vilket sätt? Beskriv
12. Beskriv vad som motiverat er att ansöka om att få möjlighet att leva utan egen bil i tre månader. Ni bestämmer själva hur mycket ni vill skriva, men vi kommer lägga stor vikt vid motiveringen vid urvalet.
12. Beskriv vad som motiverat er att ansöka om att få möjlighet att leva utan egen bil i tre månader. Ni bestämmer själva hur mycket ni vill skriva, men vi kommer lägga stor vikt vid motiveringen vid urvalet.

Information om villkor och regler för deltagande

Under kampanjperioden 1 september till 30 november förbinder sig hushållet att inte använda sin/sina bilar (med undantag för ev start för att underhålla bilens motor och bromsar). Ni kommer bli ombedda att ta en bild på mätarställningen före och efter provperioden för att säkerställa detta.

En förutsättning är även att ni gör minst fem inlägg på sociala medier under perioden om ert resande utan egen bil. Alla inlägg som görs ska ha hashtagen #utanbilendealen2020. Er profil behöver vara öppen under kampanjperioden så att alla som vill kan ta del av era upplevelser. Ni förväntas även medverka i eventuella reportage eller annan medial uppmärksamhet och är införstådda med att era erfarenheter kommer att spridas i Energi- och klimatrådgivningens samt medverkande kommuners mediekanaler. Innan och efter er medverkan behöver ni svara på en resvaneundersökning samt frågor om era upplevelser av att vara utan egen bil under tre månader.

Ni förväntas kunna delta på ett uppstartsmöte på er kommun någon gång under slutet av april. Mötet kan komma att ske digitialt. 

Villkor för kollektivtrafikkort

Kollektivtrafikkortet/korten ska registreras på Mitt SL på www.sl.se innan kortet används första gången. Vid förlust av kollektivtrafikkort ska detta förlustanmälas via Mitt SL eller SL:s kundtjänst. Normalt sett får du ett ersättningskort inom 4 arbetsdagar, under den tiden ges ingen ersättning för eventuella resekostnader.

Villkor för cyklar

Användarens ansvar vid användning av lånecyklar

Låntagaren är skyldig att följa gällande trafikregler. All cykling sker på egen risk. Låntagaren är ansvarig för alla skador på lånecykeln, sig själv och sin egendom eller tredje part och tredje parts egendom som orsakats vid användning av lånecykeln.

Avtal med långivaren (extern part) undertecknas vid uthämtning av cykel i samband med den kampanjperiodens start.

Villkor för urval av deltagande hushåll

Urvalet görs av Energi- och klimatrådgivningen i samarbete med medverkande kommuner. Urvalet kommer bland annat baseras på nuvarande resvanor, motivering och var ni bor. Vi eftersträvar även diversitet i sammansättningen av familjer som går vidare.

Behandling av personuppgifter

Projektet genomförs av olika nämnder i Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Håbo, Nacka, Nynäshamn, Salem, Sollentuna, Stockholms stad, Sundbyberg, Tyresö och Österåker. Nämnderna är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter inom projektet. Uppgifterna som samlas in via anmälningsformuläret kommer endast användas för att välja ut de hushåll som deltar i projektet. De ytterligare personuppgifter som samlas in genom resvaneundersökningar med deltagande hushåll kommer endast användas för att genomföra, utvärdera och redovisa projektet. Nämnderna är offentliga myndigheter vilket innebär att uppgifterna kommer att diarieförs, lagras och arkiveras samt kan lämnas ut som offentlig handling enligt gällande lagstiftning.

Här kan du läsa fullständig information om behandlingen av personuppgifter inom projektet här

Genom att kryssa i rutan  "jag godkänner" nedan så godkänner ni ovanstående villkor för deltagande i kampanjen Utan bilen-dealen.
Genom att kryssa i rutan  "jag godkänner" nedan så godkänner ni ovanstående villkor för deltagande i kampanjen Utan bilen-dealen.