Anmälningsformulär

Företagets namn
Företagets namn
Företag/Avdelning
Företag/Avdelning
Namn
Namn
Faktureringsadress
Faktureringsadress
Märkning av faktura
Märkning av faktura
Postnummer
Postnummer
Ort
Ort
Mobiltelefon (Ange numret till den telefon du har med till Företagardagen)
Mobiltelefon (Ange numret till den telefon du har med till Företagardagen)
E-postadress (viktigt med den anmäldes personliga mailadress)
E-postadress (viktigt med den anmäldes personliga mailadress)
Ange din e-postadress
Bekräfta din e-postadress

Ange önskad adress för biljett om annan än fakturaadress
Ange önskad adress för biljett om annan än fakturaadress
Meddela ev. allergier eller matavvikelser
Meddela ev. allergier eller matavvikelser
Anteckningar
Anteckningar
Organisationsnummer
Organisationsnummer
Jag deltar
Jag deltar
Heldag
Endast kväll
Alternativ:
Faktura och biljett skickas ut till angiven adress efter att anmälan är registrerad. Anmälan är bindande och personlig men kan överlåtas till annan person genom att anmäla namnändring senast den 14 september 2017 till naringslivfaxepark@soderhamn.se. Praktisk information skickas ut med epost senast en vecka innan Företagardagen.
Undertecknad bekräftar att han/hon tagit del av ovanstående information.
Undertecknad bekräftar att han/hon tagit del av ovanstående information.