Anmälan byggherrelistan
Anmälan avser
Anmälan avser
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Dataskyddsförordningen

Anmälan byggherrelista - sista anmälningsdag:
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer bara användas för det ursprungliga syftet och sedan gallras efter tre månader räknat från formulärets sista anmälningsdag.
.