Fyll i information om din lovaktivitet. 

OBSERVERA ATT LOVBIDRAGET SOM TIDIGARE FUNNITS ATT ANSÖKA TILL AVGIFTSFRI LOVAKTIVITET TYVÄRR INTE FINNS I STATENS BUDGET FÖR 2019. 

NEDAN KAN DU FYLLA I INFORMATION OM DIN LOVAKTIVITET FÖR ATT DEN SKA SYNAS I KOMMUNENS MARKNADSFÖRING OCH LOCKA FLER BESÖKARE, HA CHANS ATT FÅ EN KVALITÉTSSÄKRING PÅ DIN AKTIVITET SAMT FÖR ATT KOMMUNENS PROJEKTLEDARE FÖR LOV SKA FÅ INFORMATION OM ATT DIN AKTIVITET KOMMER ÄGA RUM OCH KUNNA BESÖKA ARRANGEMANGET. 

Detta gäller för tillfället endast för övriga lov - för att ha chans att få bidrag till aktiviteter under sommarlovet 2019, klicka dig tillbaka till formuläret "Ansökan sommarlovsaktivitet 2019"

TACK PÅ FÖRHAND! 

 

Information om aktiviteten
Frågor om lovaktiviteter skickas till: leif.bronsen@linkoping.se
Information om aktiviteten
Frågor om lovaktiviteter skickas till: leif.bronsen@linkoping.se
Förening/organisation
Adress
Postadress
Kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress
På vilket lov kommer aktiviteten äga rum? Obs gäller inte sommarlovet 2019
Typ av aktivitet
Beskrivning av aktiviteten
Plats och datum
Beräknat antal timmar
Beräknat antal deltagare
Tänkt Målgrupp?
Tänkt Målgrupp?
Var ska aktiviteten genomföras? 
Var ska aktiviteten genomföras? 

City
Berga
Ryd
Skäggetorp
Lambohov
Ekholmen
Annat
Område
Övriga upplysningar om aktiviteten:
Övriga upplysningar om aktiviteten:

Information om behandling av personuppgifter (Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR))

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av kultur- och fritidsnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kultur- och fritidsnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. För frågor kontakta kultur- och fritidsnämndens förvaltning enligt följande: zzzkof@linkoping.se

Anmälan om bidrag påsklovsaktiviteter 6-15 år - sista anmälningsdag: 2019-04-03
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än för vilket de är avsedda. Uppgifterna kommer att gallras efter tre månader räknat från
aktivitetens sista anmälningsdag.