ATSS | Grundutbildning 2021 

Anmälan för externa deltagare (anställda utanför Region Kronoberg)

Anmälan är bindande. Återbud eller överlåtande av plats sker senast 5 veckor innan kursstart.

Deltagare
Deltagare
Deltagandet är godkänt av
Deltagandet är godkänt av
Fakturauppgifter
Fakturauppgifter
Hos Region Kronoberg är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. De personuppgifter du anger vid anmälan hamnar i vårt Utbildningsregister. Utbildningsregistret och dess information används enbart av Region Kronobergs kurskansli, och det säljs eller överlåts inte till någon annan. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen. Uppgiften behålls så länge verksamheten bedrivs. Du kan genom att kontakta oss via e-post: kurs@kronoberg.se, begära att personuppgifter rättas eller tas bort efter kursen genomförande.

Region Kronoberg, 351 88 Växjö Telefon: 0470-58 34 00 E-post: kurs@kronoberg.se