Denna anmälan är slutförd.

Anmälan till föreläsning om våld i nära relationer 9 december 2019 - sista anmälningsdag: 03/12/2019
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst. Uppgifterna kommer bara användas för det ursprungliga syftet och sedan gallras efter tre månader räknat från formulärets sista anmälningsdag.