Söker du något i kommunens centralarkiv? 

Fyll i formuläret nedan så gott du kan.

När du begär ut vissa typer information ur arkivet, t ex socialakter eller journaler kommer vi att göra en sekretessprövning.  
Ange dina kontaktuppgifter
Ange dina kontaktuppgifter
Inom vilket område gäller din arkivfråga?
Inom vilket område gäller din arkivfråga?
Personnummer för den som avses, om det gäller t.ex. ett skol- eller socialtjänstärende
Personnummer för den som avses, om det gäller t.ex. ett skol- eller socialtjänstärende
Ange fastighetsbeteckning om frågan gäller en fastighet
Ange fastighetsbeteckning om frågan gäller en fastighet
Om möjligt, ange nämnd som kan ha hanterat/skapat ärendet  eller handlingen
Om möjligt, ange nämnd som kan ha hanterat/skapat ärendet  eller handlingen
Ange ungefärlig tid (t.ex. vilket år) handlingen är från
Ange ungefärlig tid (t.ex. vilket år) handlingen är från
Beskriv med egna ord vad du efterfrågar
Beskriv med egna ord vad du efterfrågar

Undersökningen gäller t.o.m.

Ängelholms kommun | Östra vägen 2 | 262 80 Ängelholm
E-post: info@engelholm.se | Webb:www.engelholm.se