Min favoritplats

Dina uppgifter:
Dina uppgifter:
Namn *
Ort *
Telefon
E-post *
Ålder:
Ålder: *
Jag vill berätta om:
Jag vill berätta om:
*
Medgivande:
Medgivande: *

Min favoritplats - ytterstaden - sista anmälningsdag:
De uppgifter som du lämnar kommer enligt kommunens instruktioner att lagras hos Entergate AB som är leverantör av denna tjänst.
Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än för vilket de är avsedda. Uppgifterna kommer att gallras efter tre månader räknat från
aktivitetens sista anmälningsdag.