Anmälan ATSS | Grundutbildning 17-19 november 2020 

Anmälan för interna deltagare (anställda inom Region Kronoberg)

Återbud eller överlåtande av plats sker senast 5 veckor innan kursstart.


Kursdeltagare
Kursdeltagare
Auditörer
Auditörer
Hos Region Kronoberg är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. De personuppgifter du anger vid anmälan hamnar i vårt Utbildningsregister. Utbildningsregistret och dess information används enbart av Region Kronobergs kurskansli, och det säljs eller överlåts inte till någon annan. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen. Uppgiften behålls så länge verksamheten bedrivs. Du kan genom att kontakta oss via e-post: kurs@kronoberg.se, begära att personuppgifter rättas eller tas bort efter kursen genomförande.

Region Kronoberg, 351 88 Växjö Telefon: 0470-58 34 00 E-post: kurs@kronoberg.se