Solna stad har som mål att kulturlivet ska vara inkluderande och tillgängligt för fler att både upptäcka och vara delaktig i. Kultur- och fritidsförvaltningen riktar sig därför till kultur- och föreningslivet med ett kulturstöd  som omfattar såväl bidrag och stipendier, marknadsföring samt nätverksfrämjande arbete.

Ekonomiskt bidrag för kulturprojekt kan endast beviljas till ansökande organisation som uppfyller kultur- och fritidsnämndens regelverk med verksamhet i Solna. Vanliga frågor om vem som får söka bidrag samt riktlinjer för belopp hittar du på solna.se

Ansökan av kulturprojektbidrag sker endast via detta formulär. Det kan vara bra att förbereda sig innan ansökningen påbörjas. Du behöver ha en hel del information om din förening samt olika dokument redo att bifogas. I ansökan ska följande dokument bifogas:

1. Budget/finansieringsplan för det aktuella projektet

2. Verksamhetsberättelse för senast avslutat verksamhetsår

3. Bokslut för senast avslutat verksamhetsår

4. Verksamhetens likabehandlingsplan

5. Redovisning av tidigare erhållet stöd om det inte tidigare har skickats in. 

 

Efter avslutat projekt ska en redovisning lämnas in efter högst tre månader. Redovisningen ska godkännas innan en ny ansökan om kulturprojektbidrag kan behandlas.


*