FoU-dagen 7 december


Temat för årets FoU-dag var ”Så tar vi hälso- och sjukvården i Halland in i framtiden" och närmare 170 deltagare var anmälda till FoU Dagen.

Förutom intressanta presentationer och paneldebatter presenterades en posterutsällning med bidrag från Region Halland och Högskolan i Halmstad.

Årets kvalitetspristagare presenterade sina vinstgivande projekt och här kan man läsa mer om projekten Kvalitetspristagarna.  

Årets FoU Dag streamades och  kan ses i efterhand genom att klicka på länken nedan.

Länk till FoU Dagen 2018

  


Doktorandernas år 2019


Nästa år ser ut att bli ett rekordår när det gäller antalet disputationer avlagda av medarbetare i Region Halland. En uppskattning pekar på ca 10-12 st.

FoU Halland kommer därför att uppmärksamma de som disputerar under 2019. Varje månad kommer därför en doktorand att uppmärksammas. 

FoU fortsätter anordna övningsdisputationer och inför halvtidsövningar. Ta chansen och kom och lyssna på vilken forskning som pågår i regionen.

 

Först ut för året är Emma Kjellberg vars övningsdisputation blir i februari i Halmstad. Håll utkik efter datum och anmälan på intranätet.

  

Är du själv intresserad av att boka in ett övningstillfälle kontakta:

 

katarina.ekelof@regionhalland.se eller hanna.svensson@regionhalland.se 

 

Ny etikprövningsmyndighet på plats i januari 2019


Den nya myndigheten är ett resultat av en regeringsproposition från 2017. Tanken är att effektivisera handläggningen av ansökningar om etikprövning och göra den mer enhetlig över hela landet.

Samtidigt arbetar representanter från de sex regionala etikprövningsnämnderna tillsammans med utvecklare på Vetenskapsrådet för att skapa ett elektroniskt ärendehanteringssystem för ansökningar om etikprövning som ska ersätta dagens pappersansökningar.

Nya Etikprövningsmyndigheten har sitt huvudkontor i Uppsala, men de olika avdelningar runt om i landet kommer att fortsätta sitt arbete med att hantera ansökningar. Dock kommer ansökningarna att slumpmässigt fördelas över landet. En skillnad är att ansökningarna kommer att hanteras i en annan region än den sökande kommer från för att undvika jävsituationer.

Websidan öppnar i januari med följande adress: www.etikprovning.se 

Om du som forskare redan nu vet att du kommer att skicka in en etikansökan under 2019 kan du gå in och skapa ett personkonto i Prisma vilket man kommer att behöva när man ska söka till Etikprövningsmyndigheten from den 1 januari 2019.

Länk till Prisma

FoU håller på att sätta upp en regional rutin för etikprövningsansökningar som kommer att publiceras så snart den är klar så håll utkik på intranätet framöver.

För frågor och hjälp om ansökningsprocessen f.o.m. årsskiftet hör av dig till:

katarina.ekelof@regionhalland.se

 

Forskningsmedel från Region Halland


VETENSKAPLIGA RÅDET

Fördelning av forskningsmedel från Vetenskapliga för 2019 är klar. Totalt fördelades 3.816.000:- till 35 projekt.

 

INLEDANDE FORSKNING

 

FoU Halland har under 2018 fått ta del av extra projektmedel bestående av återredovisade projektmedel. Dessa medel kommer att användas för att uppmuntra och stödja nya forsknings- och utvecklingsprojekt.

Totalt fördelades 634.000:- till 15 sökande.

 


Lunchföreläsningar våren 2019


FoU anordnar lunchföreläsningar med syfte att sprida ny kunskap genom att presentera olika FoU-projekt, samt skapa intresse för och kännedom om forskning och utveckling. Målgruppen är medarbetare i Region Halland och privata vårdgivare med vårdavtal med Region Halland. Föreläsningarna är kostnadsfria och det bjuds på lättare förtäring.

 

Onsdag 30 januari i Hylte

"Barns upplevelse av delaktighet i vården - Child Participation in Care (ChiPaC)"

Plats: Hyltebruks Vårdcentral

Föreläsare: Britt-Mari Giljam, Barnsjuksköterska

 

Onsdag 27 februari i Halmstad

"Överföringar in om intensivvård - att bedriva forskning i utmanande miljö"

Plats: Hallands sjukhus Halmstad

Föreläsare: Jonas Karlsson, Intensivvårdssjuksköterska

 

Onsdag 13 mars i Varberg

"Överföringar in om intensivvård - att bedriva forskning i utmanande miljö"

Plats: Hallands sjukhus Halmstad

Föreläsare: Jonas Karlsson, Intensivvårdssjuksköterska

 

Onsdag 3 april i Halmstad

"Diabetes hos barn"

Plats: Hallands sjukhus Halmstad

Föreläsare: Peter Adolfsson, Överläkare

 

Onsdag 24 april i Laholm

"Föräldrar till överviktiga barn upplever inte att barnen väger för mycket"

Plats: Vårdcentralen Centrum Laholm

Föreläsare: Sara Berggren, ST-läkare

 

 

Tid: 12:10-13:00

 

Kostnad: Ingen kostnad, vi bjuder på lättare förtäring, som serveras från 11:45

 

 

Anmälan i Kompetensportalen

 

Workshop för doktorander/predoktorander


FoU Halland genomförde en enkätundersökning när det gäller behov av stöd för doktorander och predoktorander. Resultatet från undersökningen visade på stort intresse när det gäller statistik och olika presentationsformer. Därför ordnar FoU under våren 2019 två workshop för doktorander och predoktorander med fokus på dessa områden.

11 mars: SPSS och statistik workshop

 

8 maj: Presentationsteknik

 

Anmälan öppnar i januari i Kompetensportalen.

 

Vid frågor kontakta:

 

katarina.ekelof@regionhalland.se eller hanna.svensson@regionhalland.se 

 

David Buchebner får pris för bästa avhandling


 

 

Vid Svenska Osteoporossällskapets sammanträde i november tilldelades David Buchebner, överläkare vid medcinklinken Hallands sjukhus Halmstad, pris för bästa avhandling 2018.

 

På bilden ser vi David med sin handledare professor Kristina Åkesson och till höger är prisutdelare Micaela Schiller från Amgen.

 

Stort Grattis David önskar FoU Halland!

 

Nytt utseende på Research Web


 

Vi lanserar from 21/12 en ny version av Researchweb med förhoppning om att denna ska vara mer användarvänlig och lättöverskådlig.

Ännu en nyhet är att signering nu kommer att ske med hjälp av Bank-id istället för pappersblanketter där både forskare, handledare samt verksamhetschefer ska signera med detta. Detta tror vi kommer att underlätta ansökningsprocessen.

Har ni några frågor om Researchweb, kontakta Hanna Svensson.

 

 


Nationell konferens kliniska studier 6-7 februari 2019


Den 6-7 februari 2019 arrangeras Nationell konferens om kliniska studier för fjärde gången i Malmö denna gången med temat "Värdet av kliniska studier". Inspireras av talare och konferensdeltagare, diskutera och nätverka med representanter för patientorganisationer, akademi, hälso- och sjukvård, myndigheter och industri.

•Vilka värden skapar kliniska studier och för vem?

•Hur skapar vi rätt förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården?

•Hur får vi fler uppdragsstudier förlagda i Sverige?

•Hur tar vi tillvara på patienternas kunskaper i forskning och innovation?

•Hur vässar Sverige arbetet inom Life Science?

Nationell konferens om kliniska studier är en mötesplats för kunskapsutbyte och nätverkande som riktar sig till dig som arbetar med kliniska studier inom hälso- och sjukvården, akademin eller industrin, till dig som är patient, till dig som är chef eller tjänsteman med ansvar för forskning eller hälso- och sjukvård samt till dig som är politiker.

Läs mer om konferensen och anmäl dig på www.konferens.kliniskastudier.se


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

 

önskar

 

FoU HALLAND


Läs om hur Region Halland behandlar dina personuppgifter via följande länk:  Dataskydd Region Halland

Kontaktperson:  Anders.Holmen@regionhalland.se

Publiceringsdatum: 2018-12-14