Skriv ut

NR 7 2021

Läs tidigare nummer här  

 

PSYKIATRIN HALLANDS NYHETSBREV vänder sig till alla våra samarbetspartner och beskriver deras funktion och roller. Har du frågor, synpunkter eller vill medverka som skribent, oavsett organisation, skicka ett e-brev till nyhetsbrevets redaktör Harald Bergengren

Ansvarig utgivare: Goran Delic, förvaltningschef, Psykiatrin Halland

 

 

Hanna Bergendal, Johanna Hultberg och Emelie Lindberg är Psykiatrin Hallands tre dietister. Snart kommer ytterligare två.

Rätt mat och dryck viktigt för personer med psykisk ohälsa

Den psykiska hälsan har en stark koppling till vad vi äter. Inte bara hälsoläget, utan även de mediciner man får kan ge bekymmer som måste rättas till med mat och dryck. Här griper psykiatrins dietister in.

– Väldigt många psykiatripatienter har problem som är kopplade till mat, som fetma eller undernäring, säger en av Psykiatrin Hallands dietister, Hanna Bergendal. Man äter oregelbundet, man äter mycket skräpmat eller ensidigt.

Men det finns ingen diet som är särskilt lämplig för den ena eller den andra sjukdomen. Man måste utgå från varje enskild patient. Om man träffar en undernärd patient börjar man med motivation. Om det behövs kompletterar man med näringsdrycker. En överviktig patient kan också behöva äta fler måltider per dag. Vanligen hoppar de över frukost och lunch och äter för mycket på kvällen i stället.

Läs hela artikeln

 


 

Elbehandling ger god effekt mot djup depression

Elbehandling ger omedelbar effekt, framför allt vid svåra depressioner. Men det finns också fördomar och oro och en del patienter tvekar.

– Om man jämför ECT med medicinsk behandling så svarar patienten mycket snabbare på ECT, säger Mats Kanje, överläkare vid psykiatriska kliniken i Varberg. Eftersom det kan ta tid innan man ser effekt av medicinerna är ECT i många fall livräddande vid djup depression.

Läs hela intervjun med Mats Kanje

Se Psykiatrin Hallands film om ECT


 

Psykiskt status – en viktig pusselbit i behandlarens arbete

Under ett besök i psykiatrin får behandlaren lägga pussel av allt som patienten gör och säger. Så får man en bild som ger viktig information inför den fortsatta behandlingen. Det kallas att sätta psykiskt status.

– Det ska ingå i varje journalanteckning vid varje mottagningsbesök, berättar Iris Förstberg, överläkare i Psykiatrin Halland.

Läs hela reportaget om Iris Förstberg

 

 

Iris Förstberg beskriver psykiskt status på film

På film kan man förmedla mycket kunskap på kort tid. Därför har öppenvården inom vuxenpsykiatrin i Halland börjat producera utbildningsfilmer.

– Att kunna ta del av rörliga bilder där personer som verkligen kan sitt ämne förmedlar sin kunskap med ett personligt, konkret och trovärdigt anslag, är också bra för att budskapet ska kunna fastna hos mottagaren, säger Aslak Iversen, verksamhetschef vid öppenvården.

I två av dessa filmer beskriver Iris Förstberg hur man sätter psykiskt status. Filmerna finns här:

Film 1
Film 2


Biblioterapi hjälper unga att må bättre

Vad kan bokläsning ha gemensamt med barn och unga med psykiska bekymmer? Mer än man kanske kan tro. Nyckelordet är biblioterapi. Regionbiblioteket i Halland är centralt och biblioteken i de halländska kommunerna är aktiva.

Genom att reflektera kring en text, ensam eller tillsammans med andra, kan man få hjälp att hitta ord för sina egna minnen och erfarenheter, man kan få nya infallsvinklar på sin livssituation. 

De halländska biblioteken driver tillsammans instagramkontot @bokakuten där de delar med sig av den styrka och tröst som de finner i berättelser, i text ord, bilder, musik, spel och i eget skrivande. 

Läs mer om biblioterapi i Halland

De lokala nämnderna vill höja kunskapen om psykisk ohälsa

Region Hallands lokala nämnder har under flera år arbetat för att höja kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa, bland annat genom att föra dialog och lyssna till unga/unga vuxnas och verksamhetsföreträdares kunskaper och erfarenheter. Utifrån dessa samtal har de sammanställt ett kunskapsunderlag med utvecklingsförslag för att stärka psykisk hälsa, utveckla förebyggande arbete och underlätta för unga med psykisk ohälsa att få rätt stöd och hjälp. Under 2020–2022 arbetar de lokala nämnderna vidare med liknande arbetssätt för att bredda kunskapen om tillit, vilket är en aktuell och angelägen fråga för såväl samhällsutveckling som för individens hälsa och livsvillkor.

Mer information om de lokala nämndernas arbete finns här. 


Vill du anmäla dig till vårt nyhetsbrev? Klicka här