Skriv ut

 

 Nyhetsbrev #1

Först och främst – kul att du läser vårt nyhetsbrev!

Det här är Kunskapscentrum för sexuell hälsas (KSH) första Sexit-nyhetsbrev och syftet är att på ett enkelt och kortfattat sätt sprida information, främja användningen av Sexit samt hålla ihop projektet nationellt. Nyhetsbrevet kommer ut 2 gånger om året. Vidarebefodra gärna nyhetsbrevet om du vet någon som är intresserad, längst ner finns länkar för att både anmäla och avregistrera sig från kommande nyhetsbrev.

 

 

Sexit 3.0 är här!

Som du kanske hört finns nu en ny version av Sexit (Sexit 3.0). Mycket är sig likt, men en hel del är också nytt. Vi ska reda ut trådarna och berätta hur vi tänkt.

 

En ny version – varför då?

Under 2018 påbörjade KSH ett samarbete med Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) för att stärka delen i Sexit som handlar om våld. Det innebär att frågorna om våld har blivit fler och att formuläret har underrubriken ”Samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld”. Både handbok, formulär och utbildningsdagen har uppdaterats utifrån det nya innehållet. Andra nyheter är en fråga om sex som självskada samt flertalet mindre ändringar för att förbättra läsbarheten. Det nya materialet finns på srhr.se från april 2019.

 

www.srhr.se

 

Mottagningar som utbildats i version 2.0

Alla mottagningar som tidigare genomgått Sexit-utbildningen kan utan avgift få tryckta exemplar av den nya handboken. Om ni inte redan anmält att ni vill ha den nya handboken kontakta per.a.persson@vgregion.se. Vi önskar att så många som möjligt går över till Sexit 3.0. De som vill fortsätta med version 2.0 kan göra det, materialet finns kvar på srhr.se.

 

Ingen kompletterande utbildning i 3.0 kommer erbjudas. Istället rekommenderar vi att  verksamheten ser över behov av kompetensutveckling kring våld och sex som självskada och ansvarar för den själv. 

 

Webbutbildning våld

I västra götaland kan de som önskar med fördel gå VKV:s basutbildning om våld. Länk till anmälan och fördjupningsmaterial finns på www.valdinararelationer.se. Ett annat alternativ är Nationellt centrum för kvinnofrids internetbaserade webbutbildning om våld.

 

För att lära sig mer om sex som självskada rekommenderar vi avsnitt #2 Sex som självskada av KSH:s hälso- och sjukvårds podd Sex på arbetstid, samt ett avsnitt av SR Kropp och själ. Man kan också läsa Unga som skadar sig genom sex, Stiftelsen Allmänna barnhuset.

 

 

Sex på arbetstid     SR Kropp och själ   

 

Unga som skadar sig genom sex

 

 

Vetenskaplig artikel publicerad

Sexit catch-up: 12 juni 2019

FSUM-konferens maj 2019

Sofia Hammarström, Per Nilsen, Malin Lindroth, Karin Stenqvist & Susanne Bernhardsson (2019) Identifying young people exposed to or at risk of sexual ill health: pilot implementation of an evidence-informed toolkit (SEXIT) at Swedish youth clinics, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 24:1;45-53. 

Till artikeln

En grundutbildning i Sexit för dig som är nyanställd eller inte kunnat delta på utbildningen av annan orsak, och vars arbetsplats arbetar med Sexit. Datum: onsdag 12 juni 2019, kl. 09:00-16:00. Plats: Världskulturmuseet, Göteborg. Pris: Kostnadsfritt. Anmälan senast 5 juni, bindande. Begränsat antal platser.

Anmälan 

 

Den 15-18 maj är det FSUM-konferens i Göteborg. Vi från Sexit finns där för att presentera nya materialen och svara på frågor vid bokbordet.

 

Besök oss!

 

FSUM-konferensen  

 
 

På gång i Sexit

⇒ Vår: Ny affisch till väntrum

⇒ Vår: Formulär på de vanligaste språken

⇒ April: Utbildning Värmland UM

               Sexit i barnmorskeförbundets tidning Jordemodern

⇒ Maj: Sexit på FSUM-konferens

⇒ Juni: Sexit catch-up Göteborg

⇒ Sept: Utbildning Norrtälje UM

              Utbildning Huddinge UM

⇒ Nov: Utbildning UM Övre Norrland

 

Börja prenumerera på nyhetsbrevet 

 

Avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet

 

För frågor ang Sexit eller nyhetsbrevet kontakta utvecklingsledare per.a.persson@vgregion.se