Skriv utAvtryck 2020


 
Länk till Forskningsbokslut

Den 1 oktober lanseras årets upplaga av forskningsrapporten Avtryck. Denna gång har den ett tydligt fokus på barns hälsa. Det är en tillfällighet att flera arbeten med barnperspektiv blivit klara vid samma tid, men passande då 2020 är det år då barnkonventionen blivit lag i Sverige.

Till följd av Coronapandemin avstår vi från vår sedvanliga bemannade utdelning av rapporten utanför sjukhusens lunchrestauranger, men vi hoppas ändå nå fram till många läsare både med den digitala och tryckta version

 

Läs Avtryck här!

 

 

Lunchföreläsningar hösten 2020 - blir digitala


 

Under rådande omständigheter får man tänka om och tänka nytt. Våra uppskattade FoU -lunchföreläsningar går inte att genomföra som normalt. Istället väljer vi att spela in föreläsningarna och kommer under hösten att lägga ut en föreläsning varje månad på Vårdgivarwebben.

 

Först ut är Amir Baigi, epidemiolog, som förläser om ”Hälsan i Halland”.

 

Klicka här för att se föreläsningen

 

 

 

 

 

Ansökan om Startbidrag för forskning


 

​FoU Halland har fått ytterligare medel från Sparbanksstiftelsen i Varberg. Pengarna är avsedda som ett startbidrag till dig som har en idé till ett kliniskt patientnära projekt med potential att utvecklas till ett forskningsprojekt. Du behöver ha en disputerad handledare i projektet som kan stötta dig i att utveckla din idé. Startbidraget är tänkt att användas till att komma igång med din idé och det kan handla om att färdigställa en projektplan för ex. forskningsansökan och/eller ansöka om etikprövning. Bidraget ges i form av ersättning av lön för dig men du kan även använda bidraget för etikansökan om det behövs.

 

Läs mer och ansök här!


Ann Ekberg Jansson slutar som FoU Chef


Efter 4 år som FoU chef i Region Halland, går Ann Ekberg Jansson vidare till nya uppdrag. Vi önskar Ann lycka till och tackar för fyra givande år.

Under tiden som rekrytering av ny FoU chef pågår är Stefan Lönn tillförordnad FoU chef. 

 

Forskningsrummen öppnar igen


 

Den 5 oktober öppnar vi forskarrummen i Halmstad och Varberg igen.

 

Vill du som forskare använda platserna för att sitta med din forskning så bokas platserna på pappersalmenackor på dörren utanför rummen.

 

Till skillnad från tidigare, då två kunde vara i rummen samtidigt, så kommer bara en forskare tillåtas uppehålla sig i respektive (HSH & HSV) rum åt gången. 

Självklart använder man inte forskarrummen om man har förkylningssymtom.

 

Varmt välkomna till oss på FoU igen!

 

 

Barns hälsa och tillväxt i fokus – TP-Dagen 2020


Fortsätt och följ med oss på en vindlande resa från mun till tarm, till hjärna och tillväxt, överväxt med riskfaktorer för utveckling av barnfetma.  

För sjätte året i rad anordnas nu TP-Dagen, denna gång digitalt. Det blir föreläsningar som kommer att beröra olika aspekter av de 1000 första dagarna i livets början.

 

Länk till TP-Dagen 2020

 

Seminarieserie för klinisk forskning - via länk


Under hösten 2020 erbjuder Gothia Forum de medarbetare som är intresserade av forskning att delta vid seminarier via länk.

13 OKT KL 13:00-14:30 Kliniska studier med medicintekniska produkter

15 OKT KL 13:00-14:30 Kliniska studier med medicintekniska produkter

26 NOV KL 13:00-14:30 Externa finansiärer och statistiskdelen i en bidragsansökan

Läs mer och anmäl dig här  

 

Ny rutin om hantering av personuppgifter och ansvarsfördelning vid forskning


Under året har det arbetats fram en ny rutin som ska guida er genom de regelverk som vi behöver förhålla oss till avseende behandling av personuppgifter vid forskning.

Rutinen är tänkt som en vägledning där man utgår från sin roll vid forskning och letar upp det avsnitt som berör just den funktion som du har i genomförandet av forskningen (forskare, chef, datautlämnare).

Den största förändringen är att man inte behöver göra en anmälan om behandling av personuppgifter för varje projekt till Dataskyddsenheten utan istället ska projektet läggas in i vår projektdatabas Research web .

Har du några frågor är du välkommen att kontakta FoU eller Dataskyddsenheten.

Läs rutinen här

 

GCP-utbildningar hösten 2020


Den 10 december anordnar vi åter igen GCP-utbildning för de medarbetare som behöver en GCP-kurs inför kommande forskning. Utbildningen ges i samarbete med Gothia Forum och är en heldagsutbildning som genererar ett utbildningsdiplom.

Läs mer och se länk till anmälan samt flera alternativ på datum i Lund och Göteborg här

 

 

 

GCP för verksamhetschefer - utbildningsdag om regelverken kring forskning


 

För dig som verksamhetschef är det mycket som man ska ha koll på avseende forskning. Läkemedelsverket har satt ihop ett utbildningspaket där vi går igenom regelverken och riktlinjerna som finns samt var du kan vända dig för att få hjälp.

RCC Syd och Forum Söder har satt ihop en dag med detta utbildningspaket, verktyg och stödfunktioner för verksamhetschefer samt en workshop för hur vi tillsammans främjar och stimulerar forskning i Södra sjukvårdsregionen.

 

Reservera redan nu dagen den 8 mars 2021 för att få mer kött på benen att navigera kring din roll som verksamhetschef vid forskning.

 

Vi återkommer inom kort med en inbjudan och länk till anmälan till verksamhetschefer i Region Halland. Har du några frågor vänligen hör av dig till Katarina Ekelöf på FoU.

 

 


GCP för medicintekniska prövningar - ny standard


Det har kommit en ny standard för Kliniska prövningar av medicintekniska produkter (GCP för kliniska prövningar på medicintekniska produkter).

Länk till ny standard

Linköpings universitet anordnar en online utbildning mellan kl 13-17 den 18 november. För mer information och anmälan se här  

 

 

Informationssökning på distans


Du kan få hjälp och stöd i informationssökning, referenshantering, åtkomst av vetenskapliga artiklar eller andra frågor som rör medicinska bibliotekets tjänster på distans. Vi kopplar upp oss via Teams och går tillsammans igenom din frågeställning.

Välkommen med din frågeställning och förslag på datum till sjukhusbiblioteken@regionhalland.se


Administration av forskningskonto


Till dig som har forskningskonto, tänk på att:

Behöver ni hjälp av FoU för att rekvirera forskningsmedel, få ekonomisk redovisning eller ha hjälp att betala fakturor kopplat till dina forskningsmedel? 

Inför årsboklutet behöver FoU Halland som ansvarar för administrationen kring forskningskontona ha dina uppgifter om detta senast 30/11!

Vid frågor kontakta Hanna Svensson


Läs om hur Region Halland behandlar dina personuppgifter via följande länk:  Dataskydd Region Halland

Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet skicka ett mail till nedan kontaktperson.

Kontaktperson:  Anders.Holmen@regionhalland.se

Publiceringsdatum: 2020-10-01Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här