Skriv ut

September 2020. Prenumerera och läs tidigare nummer. Avprenumerera - se sidfoten.

Nytt nyhetsbrev från Trollhättan

Välkommen till det första numret av ett nyhetsbrev från Trollhättans Stad om hållbar utveckling. Syftet med nyhetsbrevet är att:

• Visa upp goda exempel från Trollhättan.

• Inspirera kommuner, medborgare och företag att agera för ökad hållbarhet.

• Öka kunskapsnivån i hållbarhetsfrågor (miljömässiga, sociala och ekonomiska).


Friluftskartan ger spännande tips

I Trollhättan jobbas det med att ta fram en Friluftsplan. Den ska ersätta den gamla planen som har 20 år på nacken.

Första steget var att ta fram en Friluftskarta. Den finns på hemsidan, och presenterar allt från stora orörda skogar till utegym och lekplatser. Med kartan vill kommunen inspirera till en aktiv fritid som bidrar till upplevelser, hälsa och välbefinnande.

Läs mer

 


Förslag för jämlik skola

Var tredje barn i Trollhättan har utländsk bakgrund men skolorna i Trollhättan är segregerade. Några skolor har nästan 100 % elever med utländsk bakgrund medan andra har nära 100 % elever med svensk bakgrund. Sämre möjligheter att utveckla svenska språket, kort utbildningsbakgrund hos föräldrar och svårigheter att rekrytera behöriga lärare på vissa skolor har påverkat likvärdigheten mellan olika skolor.

Nu har utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag till förändring. Bland annat föreslås Kronans skola endast omfatta F-3 medan de äldre eleverna fördelas på andra skolor i staden. 

Läs mer

 


Vattenpaketet 2026

Nu pågår en av Trollhättan Energis största investeringar någonsin. Under sex år satsas 1,5 miljarder kronor på att säkra bra dricksvatten och fungerande avlopp – även i framtiden. Detta är på G:

 

• En ny råvattenledning en halv mil ut i Vänern.

• Ett helt nytt vattenverk.

• Förbättrad rening i Arvidstorps avloppsreningsverk.

• Uppdaterat ledningsnät för vatten och avlopp.

 

Läs mer

 


Vackra och skrämmande

Flera fotografer har specialiserat sig på att avbilda våra miljöproblem för att skapa en reaktion och ett ifrågasättande hos åskådaren. Vilket kanske kan ge ett ökat miljöengagemang. Kolla in länkarna nedan.

* Edward Burtynsky dokumenterar människans användning av fossila bränslen i  storskaliga motiv av fabriker, oljefält och soptippar.

* Chris Jordan har dokumenterat fåglar med plast i magen på ön Gyre, hundratals mil från bebodda områden.

* Eduardo Leal har en fotoserie med namnet Plastic Series, som visar plastföroreningar i havet, men även träd och buskar i Anderna där miljontals plastpåsar som färdats med vinden fastnar.

 


Trafik och hygien

Nu är det dags för två aktiva veckor.

 

Den 16 - 22 september är det Europeiska Trafikantveckan. I Trollhättan firar vi genom att dela ut frukost till i cyklister. Vi arrangerar även en cykeltipsrunda där du kan upptäcka Trollhättans gång- och cykelvägar och vinna fina priser.

 

Läs mer

 

Vecka 38 är det också dags för 2020 års Hygienvecka. Bakterieutställning skapad av förskolebarn och elever, hygienfrågesport, konsert m.m. Allt för att få en ökad medvetenhet om hygienfrågor och en friskare befolkning.

 

Läs mer

 


Projekt kartlägger segregation

Delegationen mot Segregation beviljade nyligen Trollhättans Stad statsbidrag till projektet "Planera och bygga för ett jämlikt Trollhättan i spåren av Covid-19".

 

Projektet ska kartlägga segregationen i kommunen med en ny metod. I projektet ska även undersökas hur pandemin påverkat rörelsemönster och möjligheten att ta del av samhällsservice.

 

Läs mer

 

 


Invasiva inventeras

Invasiva arter har hamnat på fel plats i naturen och passar inte in i sitt nya ekosystem. De tränger ut våra inhemska arter och breder ut sig över stora områden. På bilden visas parkslide, gul skunkkalla och jätteloka.

 

Trollhättan fick i våras statligt LONA-bidrag för att göra en kommuntäckande inventering av var invasiva arter finns. Detta som en grund för att sedan ta fram en plan för bekämpning.

 

Läs mer

 


Solcellsbjässe vid NÄL

En av länets största solcellsanläggningar med 4500 solpaneler byggs just nu utanför länssjukhuset i Trollhättan.  Den invigs i slutet av september. Det är Västra GötalandsRegionen som bygger anläggningen, som soliga sommardagar kan komma att stå för nästan hela sjukhusets elbehov. (Foto: Gullers/Paul Björkman)

 

Läs mer

 


Värme i vinter?

Nu är en bra tid att se över sin uppvärmning av bostaden. Kanske dags att slänga ut oljepannan för gott eller minska elförbrukningen?

 

Välkommen att kontakta Trollhättans energi- och klimatrådgivning. Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och tjänsten är gratis.

 

Läs mer

 


Nyhetsbrevet: Nyheter, tips och goda exempel i arbetet med att göra Trollhättan mer hållbart. Synpunkter, tips eller frågor? Svara på mailet.

Vi värnar om din integritet i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Så länge du är prenumerant lagrar vi din e-postadress. Trevlig läsning!


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här