Barnhälsovård
Nyhetsbrev

Oktober 2020

Nationella Barnhälsovårdsdagar

I år träffades alla CBHV-enheter digitalt på de årliga nationella BHV-dagarna. Det har varit innehållsrika dagar där vi som arbetar inom CBHV har fått påfyllning med vad som händer nationellt gällande barnhälsovård. Med på dagarna var representanter från Folkhälsomyndigheten, SKR, socialstyrelsen och Rikshandboken.

Socialstyrelsen presenterade delar ur den nya nationella kartläggningen om barnhälsovård som riktar sig till yrkesverksamma och beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Kartläggningen avser att ge utgångspunkter för en fortsatt diskussion om hur en jämlik och tillgänglig barnhälsovård kan utvecklas.

Nationell kartläggning av barnhälsovården

 
 
 

Rikshandboken är med på en tio-i-topplista över svenska webbsidor

Rikshandboken i barnhälsovård är den webbtjänst inom offentlig sektor som står sig bäst i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet.
Det visar Webperfs senaste siffor, som varje månad utvärderar svenska webbsidor. Även Vårdhandboken, 1177.se, Youmo.se och Umo.se finns med på 10-i-topp-listan.

För att prenumerera på Rikshandboken nyhetsbrev, registrera dig här   

 
 
 

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn har fortsatt att fungera bra även under den pågående pandemin

Om vaccinationer uteblir, även under kortare perioder, riskerar det att få stora konsekvenser, framhåller Världshälsoorganisationen, WHO. Men trots en ökad press på vården har vaccinationerna i Sverige inte blivit lidande visar en analys från Folkhälsomyndigheten

Vad gäller första dosen MPR vid 18 månaders ålder, ser man att lika många barn, de som är födda 2018, blev vaccinerade januari-augusti i år jämfört med samma period i fjol det vill säga barn födda 2017. Slutsatsen är densamma när det gäller vaccination mot rotavirus.Återkommande enkäter i VGR avseende möjligheten att bedriva barnhälsovård under coronapandemin visar att vaccinationsprogrammet upprätthålls väl.


Seminarium för medarbetare inom BHV ”Från tvekan till tillit”

På grund av ett stort intresse för detta seminarium i Göteborg har vi bytt lokal och kan nu erbjuda fler att delta. Vi kommer att prata om tveksamhet till vaccination, bakgrund och en modell för att utforska och ge stöd till föräldrar med många frågor.

Information och anmälan hittar du här  

Samma seminarium erbjuds i Borås den 10 december, det finns platser kvar.

Information och anmälan hittar du här

 
 
 

Grattis till disputationen!

AnnaKarin Larsson, logoped i Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän, disputerade den 5 juni vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

AnnaKarins avhandlingsarbete handlar om adopterade barn med läpp-käk-gomspalt (LKG) och har utförts i samarbete med LKG-teamen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus i Malmö. Samarbete har också skett med de adoptionsorganisationer som finns i Sverige.

Internationally adopted children with unilateral cleft lip and palate - longitudinal perspectives on speech production and language ability

Här kan du läsa en sammanfattning


 

Monica Lidbeck, psykolog i Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän, disputerade den 9 oktober vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Spelar det någon roll hur föräldrar fördelar sin föräldraledighet? Det undersöks i avhandlingen "Sharing & Caring - division of parental leave from a psychological perspective", som BHV-sjuksköterskor från Göteborg och Södra Bohuslän bidragit till genom att rekrytera föräldrar. I avhandlingen beskrivs föräldraledighetssystemet och olika psykologiska begrepp som hör familjeliv och föräldraskap till. Fyra vetenskapliga artiklar finns publicerade. Vill du ha del av artiklarna går det fint att mejla monica.lidbeck@vgregion.se

Sharing & Caring - division of parental leave from a psychological perspective 

Här kan du läsa en sammanfattning

 

 
 

Fortsatt satsning på Utökade hembesök i Göteborg!

Sedan 2018 erbjuder barnhälsovården och förebyggande socialtjänsten utökade hembesök till förstagångsföräldrar i prioriterade områden i Göteborg. Nu har stad och region beslutat att förlänga satsningen i minst ett år. Beslutet gäller även fortsatt utvärdering för att kunna bedöma effekter för barn och familj.

Det innebär att Utvecklingscentrum ytterligare en tid framöver kommer att samordna implementeringen tillsammans med Central Barnhälsovård och Jämlik Stad, Göteborgs Stad. Fantastiskt roligt att få fortsätta detta roliga och viktiga arbete!

 

 

Länk till pressmeddelande

 

Film om utökade hembesök


Barnrättsdagarna digitalt 23-24 november

 

Central barnhälsovård kommer att medverka på Barnrättsdagarna och föreläsa om implementeringen av Utökade hembesök i Göteborg tillsammans med Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa och Göteborgs Stad.

Program och anmälan

 
 
 

Amningsmottagning online vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Amningsmottagningen är en del av BB-mottagningen och erbjuder digitala vårdmöten via appen ”Mitt Vårdmöte” i VGR. På grund av situationen med Covid-19 har mottagningen tills vidare begränsade möjligheter att ta emot fysiska besök.

Kvinnor som ammar och behöver råd och stöd i amningsstarten och vid amningskomplikationer kan boka tid i Mitt Vårdmöte. Den digitala amningsmottagningen är öppen 8-20 måndag-torsdag och 8-16 på fredagar. Om det inte finns några tillgängliga tider och kvinnan har akuta besvär finns möjlighet att boka via en digital drop-in-mottagning i appen. Den är öppen 1 timme varje dag måndag-fredag.
Vid behov av amningsrådgivning under barnets första levnadsvecka ska kvinnan i första hand ringa till BB-mottagningen på tel. 031-343 54 09. BB-mottagningen har öppet alla dagar måndag till torsdag 8-20, övriga dagar 8-16 (även helger och röda dagar).

Amningsmottagningen går även att nå via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 
 

Matkassen finns på Facebook

Uppdaterat material om Matkassen

 

Nu har Matkassen blivit med facebook-sida! Följ oss gärna och dela gärna informationen vidare i era verksamheter.

https://www.facebook.com/VGRMatkassen

 

Nu är infokort (artikelnummer VGR12200) och affisch (artikelnummer VGR12705 för Matkassen uppdaterade med aktuell webbadress.  Materialet beställs från Marknadsplatsen och kan användas för att tipsa om webbplatsen.

Om du inte redan är kund, kan du bli det genom att kontakta Sisjödepån: regionservice.vgregion.se/RNS/prodnarservice/depa-och-materialforsorjning/ Välj ”Marknadsplatsen för externa kunder”.

 
 
 
 
 

Information till medarbetare i Göteborg och Södra Bohuslän

 

Specialförskolor i Göteborg

goteborg.se finns alla specialförskolor i Göteborg samlade. Här finns information om respektive förskolas inriktning, målgrupp med mera.

Längst ned på sidan hittar du en broschyr som kan skrivas ut och användas i informationssyfte till vårdnadshavare och andra.

Information inför skolstart till föräldrar med barn med funktionsnedsättning

Inbjudan till skolinformationsmöte. Mötet vänder sig till föräldrar med barn med funktionsnedsättning som skall börja skolan hösten 2021. Under mötet får föräldrarna information om vilka skolformer som finns, om anpassningar, särskild undervisning och grundsärskola. Föräldrarna får träffa medarbetare från grundskoleförvaltningen, förskoleförvaltningen och Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Informationsblad att sprida till berörda föräldrar

 


 

Remisser skrivna av barnläkare på BB eller BB-mottagningen på SU

Vid frågor som gäller remisser skrivna av barnläkare på BB eller BB-mottagningen kontaktas BB-mottagningen på telefon 031-343 54 09.

 

Central Barnhälsovård 
centrala-barnhalsovarden.pv@vgregion.se