Skriv ut

 
 
 
 
 

Nyhetsbrev - november 2020

 
 
 

Skärpta allmänna råd i Kronobergs län

 
 

Skärpta allmänna råd i Kronoberg

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i Kronoberg. Därför har Folkhälsomyndigheten och Region Kronobergs smittskyddsläkare beslutat om att skärpta allmänna råd gäller för dig som bor i eller besöker Kronoberg. De skärpta råden gäller till 26 november, men kan förlängas.

Alla bör ta sitt ansvar och hjälpa till att minska smittspridningen genom att följa råden som gäller i Kronoberg:

• Avstå från att vistas i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. 

• Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.

I samband med beslutet om att införa skärpta allmänna råd i Kronoberg har Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutat att gå tillbaka till ett förbud mot sammankomster och tillställningar som riktar sig till allmänheten om de samlar fler än femtio personer.

• Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med eller närmast anhöriga.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

• Alla verksamheter i regionen eller regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. 

• Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. 

Mer information om vad de skärpta allmänna råden innebär

 

 

Hur har coronapandemin påverkat ditt företag?

 
 

Alla har vi blivit påverkade på något sätt av den pågående coronapandemin. Nu vill vi gärna veta hur den har påverkat dig och ditt företag.

Därför har vi tagit fram en enkät som vi gärna ser att ni svarar på. Detta är för att få en samlad bild på hur läget är hos er företagare. Med det insamlade materialet kommer vi lättare att kunna arbeta framåt och få rätt saker gjorda. Vi kommer även att använda detta i vårt samarbete med Region Kronoberg för att få en rättvis bild på hur läget ser ut i hela länet.

Enkäten går snabbt att besvara och vi hoppas att du vill medverka!

Du kommer till enkäten här

 

 

Omsättningsstöd till dig som enskild näringsidkare

 
 

Nu har regeringen fattat beslut om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin.

Beslutet innebär att du man kan få ersättning med upp till 75 procent av det man har tappat i omsättning. För att ta del av stödet måste man ha haft en omsättning om minst 200 000 kronor föregående år.
Stödet kommer vara uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020. Föregåendet års månad eller månader kommer utgöra referensperiod för de perioder du ansöker om stöd. 

Stödet man kan få är på totalt max 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.

Beslutet om omsättningsstödet träder i kraft den 9 november och stödet kommer att kunna sökas från och med den 10 november.

För mer information

 

 

Kompetensutveckla din personal

 
 

Många företag behöver kompetensutveckla sin personal men det kan både vara svårt och ta tid att hitta rätt utbildningar och kurser för sina medarbetare. Därför har Region Kronoberg en ny tjänst – en slags kompetensmäklare – som gör grovjobbet åt företaget.

Regionens kompetensmäklare heter Agneta Klingenvik. Agneta har tidigare bl.a. varit projektledare för projektet Kompetens i Kronoberg 2017–2020. 
Kontakta gärna Agneta direkt på agneta.klingenvik@kronoberg.se

Tjänsten är helt kostnadsfri och finns till för att stötta företagen att kompetenssäkra framtiden för Kronobergs län.

Ladda ner appen Business Region Kronoberg på GooglePlay eller AppStore eller gå in på  www.businessregionkronoberg.se  

 

 

Digital forskarlunch 11 november

 
 

Samverkansarena Pukeberg bjuder in till digital forskarlunch med Ted Durdel, expert inom sökmotoroptimering, webbanalys och webbstatistik, Kommunikationsavdelningen, Linnéuniversitetet.

Tillfället kommer bjuda på bland annat detta:
Vad är sökmotoroptimering/SEO? Hur kan både det stora och lilla företaget få fler kunder via sökmotoroptimering (SEO)? Hur kan du få fler kunder till din webbplats genom att använda olika verktyg? Hur ser sökbeteendet ut idag?

När: Onsdag 11 november

Tid: Klockan 11.30–12.30

Plats: Du tar del av sändningen från egen hemmaplan.

Anmälan: Skicka ett mail till  linda.leonhardt@lnu.se eller sms till 0705-594965 (länken kommer på mail dagen innan). 

För mer information

 

 

Hur hanterar du dina medarbetare i olika situationer?

 

Hur hanterar du frågeställningar om vad som gäller under anställningen, till exempel friskvård, företagshälsovård, ledighetsregler med mera.Vilka rättigheter och skyldigheter hamnar på arbetsgivaren respektive medarbetare? Vad gör du som arbetsgivare om någon inte följer sitt anställningsavtal – inte utför sina arbetsuppgifter, för sena ankomster, stöld (även av tid).

Välkommen att delta på workshop med Almi med målet att du ska få med dig grunderna i "hur du ska agera för att hamna rätt arbetsrättsligt"

För mer information och anmälan

 

 

Workshop: "Få grepp om ditt företags ekonomi"

 
 

Almi anordna ytterligare en kostnadsfri workshop "Få grepp om ditt företagas ekonomi". Denna workshop ger dig som företagare en chans att lära dig mer om ditt företags ekonomi samt ekonomiska samband på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Du får även coaching av Almi med att simulera olika framtida ekonomiska senarios. 

Man träffas digitalt vid tre olika tillfällen, första gången är måndagen den 16 november.

För mer information och anmälan

 

 

Grattis Mats och Ica Nära i Väckelsång

 

Den 20 oktober delades det ut priser till länets "Kugghjul på landsbygden 2020". I kategorin Årets lanthandel i Kronobergs län 2020 utsågs Ica nära i Väckelsång, där Mats Malmhav är butiksansvarig.

Vi på Tingsryds kommun vill gratulera Mats och "hela gänget" på Ica Nära Väckelsång till utmärkelsen, ni gör ett riktigt bra jobb.

Motivering:
I snart 20 år har Mats Malmhav bedrivit lanthandel i Väckelsång. Mats har visat stort entreprenörskap och idérikedom när det gäller att utveckla och effektivisera verksamheten samtidigt som han i olika sammanhang betonat att vi inte får "serva ihjäl oss". Trots tuff konkurrens från större butiker i både Växjö och Tingsryd väljer Mats att se möjligheterna snarare än problemen. Genom kontinuerliga offensiva investeringar för att upprätthålla en modern butik har han anpassat såväl sortiment som prisbild för att lokalbefolkningen ska se butiken som ett attraktivt alternativ. I samband med nya miljöbestämmelser inom kyl- och frysområdet för ett par år sedan blev butiken i Väckelsång pilot för hela ICA Sverige när det gällde att hitta lösningar för att klara kraven. Butiken har fortsatt på hållbarhetsspåret genom investeringar i grön ventilation och solenergianläggning.

Kugghjulsgalan arrangeras för att uppmuntra och uppmärksamma landsbygdens alla viktiga eldsjälar och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Kronobergs län, Hela Sverige ska leva Kronoberg, LRF Sydost, ALMI Företagspartner, Coompanion, Drivhuset, Företagarna, Nyföretagarcentrum, Ung företagsamhet och Leader Linné Småland.

 

 

Grattis Lindgrens Bygg & Järn

 

Dagens Industris utnämner varje år Gasellföretag i hela Sverige. I år var Lindgrens Bygg & Järn i Urshult och Tingsryd ett av totalt 846 bolag i landet som uppfyller kriterierna för att utnämnas till Gasellföretag 2020.

Vi på Tingsryds kommun gratulerar Lindgrens Bygg & Järn och Glenn Borg-Nilsson,VD, till den prestigefyllda utmärkelsen.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla ett antal olika kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellunder-sökningen. Dessutom görs även en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på en sund verksamhet vägs in.

Ett Gasellföretag:
- omsätter minst 10 miljoner kronor och har minst 10 anställda
- har mellan 2016 och 2019 minst fördubblat sin omsättning samt ökat den varje år
- har under samma period också varit lönsamt
- har i allt väsentligt vuxit organiskt
- samt har sunda finanser

 


 

Välkommen att kontakta oss!

 

Eddie Hansson

Näringslivsutvecklare

 

eddie.hansson@tingsryd.se

Telefon: 0477-441 77

Rose-Marie Svensson

Näringslivsutvecklare

 

rose-marie.svensson@tingsryd.se

Telefon: 0477-441 65

 


 

Tingsryds kommun 
Torggatan 12
362 22 Tingsryd
naringsliv@tingsryd.se  
0477-441 00
Hemsida

 


 
 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kund hos oss eller för att du har registrerat dig för att få vårt nyhetsbrev. 

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här