Föreningsbrev april, 2019


Anmäl dig till Umegration 13 maj

Snart är det dags för nästa Umegrationsforum. Nytt från våren 2019 är att forumet en gång per år arrangeras av en eller flera andra aktörer, detta för att möjliggöra en större spridning av forumet och med en förhoppning om att skapa fler möjligheter till utveckling. Våren 2019 är det alla studieförbunden i Umeå som tillsammans bjuder in till forumet. Detta görs med ekonomiskt stöd från Umeå kommun.

Umegration går av stapeln 13 maj, klockan 17-20 på Kulturhuset Klossen.

Anmäl dig till Umegration innan 8 maj


Nya riktlinjer för att fakturera Umeå kommun

Från den 1 april tar Umeå kommun endast emot elektroniska fakturor (e-fakturor). Det innebär att pappersfakturor eller exempelvis fakturor som kommer som pdf-filer inte längre är giltiga.

Det finns lite olika tillvägagångssätt för er som ska fakturera kommunen beroende på om ni exempelvis har ett ekonomisystem. Om du sällan fakturerar Umeå kommun eller inte har ett fakturasystem kan du använda Umeå kommuns leverantörsportal där du själv skapar en e-faktura helt kostnadsfritt.

Läs mer om olika sätt att fakturera Umeå kommun

Vid frågor kan du mejla inkopsprocessen@umea.se


Begränsad handläggning under sommaren

Under perioden 1 juni till 9 augusti hanteras inga ansökningar av Föreningsbyråns bidragsgrupp. Kom ihåg att skicka in ansökan under maj om det arrangemang eller projekt er förening söker medel för ska ske under perioden juni-september.


Fritidsnämnden och regeringen skjuter till medel för aktiviteter på sommarlovet

Nu är det klart med bidrag till föreningar som vill göra aktiviteter på sommarlovet 2019. Både fritidsnämnden och regeringen har skjutit till pengar för viktiga aktiviteter inom föreningslivet. Tidigare års satsningar har varit lyckade och många föreningar som öppnat upp sina verksamheter har fått nya medlemmar och nått nya målgrupper.

För att kunna söka bidrag bör aktiviteterna uppfylla dessa saker:

- Aktiviteterna ska genomföras under sommarlovet 2019

- Aktiviteterna ska rikta sig till skollovslediga barn och unga i åldern 6-15 år i Umeå

- Det ska vara lätt att vara ny och delta, till exempel genom drop-in eller prova på-verksamhet

- Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och marknadsföras.

- Du/ni som arrangerar gör det på fritiden.

- Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

- Verksamheten ska vara alkohol- och drogfri.

Vi ser gärna en spridning av olika aktiviteter runt om i kommunen och inom en rad olika områden som kultur, idrott, med mera. Vi kan ge ersättning för kostnader i samband med aktiviteterna som till exempel lokalkostnad, förbrukningsmaterial, information och marknadsföring. Ni ska redovisa verksamheten och återbetala bidragspengar som ni inte har använt. Alla aktiviteter som ni genomför med bidrag från Umeå kommun ska ni också marknadsföra i lovkalendern på www.umea.se/handerpalovet.

Gör ansökan via blankett projektstöd ungdom Namnge ansökan sommarlov 2019.

Ansökan ska vara inkommen senast 6 maj 2019 för att behandlas innan sommaren. Har ni frågor och funderingar så hör gärna av er innan ni skickar in ansökan till fritid.bidrag@umea.se 


Aktuellt om bidrag från Umeå kommun


Hae tukea suomalaisesta kulttuuripotista

Huhtikuuta on viimeinen päivä jolloin aatteelliset yhdistykset voivat hakea tukea suomalaisesta kulttuuripotista. Tämä tuki on tarkoitettu sellaisiin toimintoihin, jotka edistävät suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria, erityisesti lapsia ajatellen.

Kulttuuripotista  Uumajan kunta on suomen ja saamen kielten hallintoaluekunta. Kunta saa vuosittain valtion tukea tehdäkseen työtä kansallisten vähemmistöjen kanssa.

Kuka voi hakea?  Aattelliset yhdistykset, joilla on toimipaikka Uumajan kunnassa ja jotka ovat rekisteröity kunnan yhdistysrekisteriin, voivat hakea tukea kulttuuripotista.

Lue enemmän kulttuuripotista ja löydä hakemuksen linkki www.umea.se/kulturpotten

Sök bidrag ur finska kulturpotten

30 april är sista dagen för ideella föreningar att ansöka om bidrag från den finska kulturpotten. Bidraget ska gå till aktiviteter som främjar det finländska språket och finsk kultur, särskilt med fokus på barn.

Om kulturpotten  Umeå kommun är finskt och samiskt förvaltningsområde. Årligen får kommunen ett statsbidrag för arbetet med de nationella minoriteterna.

Vilka kan söka?  Ideella föreningar med säte i Umeå kommun, som är registrerade i kommunens föreningsregister, kan söka bidrag ur kulturpotten.

Läs mer om kulturpotten och hitta länk till ansökan på www.umea.se/kulturpotten 

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

30 april
Stöd till samlingslokaler 
Stöd till skoterleder 
Stöd till fiskevårdande åtgärder
Finska kulturpotten

15 augusti
Miljöskjutsen

25 augusti
Aktivitetsstöd idrott 
Aktivitetsstöd allmänna ungdomsföreningar

15 september
Kulturföreningar verksamhetsbidrag

30 september
Finska kulturpotten

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd 
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:
Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Lokalt ledd utveckling på landsbygden

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs samtliga bidragsregler

För mer information, kontakta:
Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Påminnelse: Sök tider i simhallen senast 30 april

Från och med i år, 2019, ska alla föreningar som vill boka tider för simhallsbanor och simhallslokaler skicka in sin ansökan till lokalbokningen på Föreningsbyrån, Umeå kommun. Ansök om tider för kommande inomhussäsong via blankett på kommunens webbplats.

Om er förening har väldigt många tider, grupper och önskemål får ni hellre skicka underlag via mejl där ni tydligt skriver ner era önskemål om tider, banor, lokaler och hur många grupper ni är. Detta skickas till fritid.bokning@umea.se.

Ansökan ska vara inne hos oss senast tisdag 30 april!

Läs mer om hur du bokar anläggningar och lokaler 

Ansök om tider för kommande inomhussäsong via blankett 


Påminnelse: Dags att söka lokaltider för säsongen 2019/2020

Nu är det dags att söka återkommande lokaltider för den kommande inomhussäsongen 2019/2020. Din ansökan behöver lämnas senast söndag 30 april. Enstaka tider kan bokas när som helst under året.

Ansökningsblankett hittar du på  www.umea.se/blanketter. Du kan även hämta en blankett hos fritid, Södra flygeln på stadshusområdet.

För mer information kontakta lokalbokningen 090-16 18 55 eller fritid.bokning@umea.se


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook  


Har du synpunkter eller förslag?

Vi ser gärna att du kontaktar oss om du har synpunkter, förslag, klagomål och idéer. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Kontakta kommunen via www.umea.se/dialog