Föreningsbrev augusti, 2019


Hyr lokaler i Sjuans mötesplats på Mariehem

I mars invigdes Sjuans mötesplats som ligger mitt i Mariehems centrum. I huset finns ett flertal bokningsbara mötesrum, en mini-aula med scen, bokningsbar kafédel och ett motionsrum för exempelvis dans, yoga eller liknande.

I huset finns även Frivilligcentralen samt Pro Teg, Pro city och SKPF:s kanslilokaler.

Läs mer om att boka lokaler via Föreningsbyrån 

Se avgifter för Sjuans mötesplats


Lyckad sommarlovssatsning

Under sommarlovet har Umeå kommun tillsammans med ett antal föreningar erbjudit gratis aktiviteter för barn från förskoleklass till årskurs nio. Vi vill särskilt tacka alla föreningar som med sitt engagemang, sin tid och uppfinningsrikedom bidragit till ett meningsfullt sommarlov för många barn. Totalt har det erbjudits mer än 1 300 gratis aktiviteter under sommaren. Det är i snitt 20 olika aktiviteter per dag. Många kommunala verksamheter som fritidsgårdar, bibliotek, bad och kulturskolan har också erbjudit stimulerande aktiviteter.

Vi riktar ett särskilt tack till Umeå Bangolfklubb, Röbäcks 4H, Folkets bio, Umeå Tennisklubb, Umeå Biljardklubb, Ersboda SK, Sverok Västerbotten, Rödåbygden IK, IFK Umeå, Umeå dansskola, Umeå Automobilklubb, IOGT Junis, Bjenbergs bygdegårdsförening, UNF, IKSU kampsport och Jamo Jamo Arts samt alla andra som på olika sätt och på eget initiativ bidragit till aktiviteter.

Hälsningar
Sara Nordström, fritidskonsulent, Föreningsbyrån


Change the game 10–14 september

Snart är det dags för årets Change the game. Har du inte planerat ditt deltagande ännu så är det dags för det. Här kommer några punkter från programmet.

Invigning
För att riktig manifestera hur viktigt rörelserikedom faktiskt är kommer Change the game med vänner att också inta centrala Umeå. Det blir en festlig invigning på Rådhustorget i centrala Umeå den 11 september med såväl barn och konferensdeltagare som världsledande programmakare. Hoppas att du kan komma!

Kurser för rörelseinstruktörer, pedagoger och ledare Tisdag den 10 september och torsdag 12 september arrangeras nya kurser i physical literacy för rörelseinstruktörer, pedagoger och ledare. Vi erbjuder då utbildningar i dessa dans- och cirkusprogram tillsammans med världsledande programmakare och instruktörer från nationella cirkus- respektive balettskolan i Kanada.

Läs mer och anmäl dig här

Stora aktivitetsdagen
Lördagen den 14 september arrangeras Change the games uppskattade årliga aktivitetsdag för barn och föräldrar på Nolia. Det kommer även att arrangeras ett antal utbildningar för bland annat lärare och idrottsledare samt att Change the game även genomför en turné i Västerbotten för att sprida kunskapen om rörelserikedom.

Läs mer om alla aktiviteter här


Aktuellt om bidrag från Umeå kommun


Ansök om verksamhetsstöd till er kulturförening

Torsdag 15 september är sista datum för Umeås kulturföreningar att skicka in ansökan om verksamhetsstöd för 2020 från kulturnämnden.

Läs gärna igenom Umeå kommuns bidragsregler innan du skickar in ansökan från din förening.

Om du har frågor, hör av dig till Robert Tenevall via mejl  robert.tenevall@umea.se, Föreningsbyrån.

Läs mer om bidraget i "Umeå kommuns stöd till föreningslivet" 

Ansök om verksamhetsstöd

Välkommen med er ansökan!


Verksamhetsbidrag till föreningar med social verksamhet

Nu kan föreningar som planerar att driva social verksamhet under 2020 söka bidrag. Syftet med bidraget är att förebygga sociala problem, stödja socialt utsatta grupper eller människor och motverka utslagning, missbruk, ohälsa och ensamhet. Det går att söka bidrag för verksamhet som kompletterar socialtjänstens insatser och för verksamhet som förhindrar och förebygger att personer behöver söka socialtjänstens bistånd. Beslut om bidrag fattas av individ- och familjenämnden.

Sista ansökningsdag är den 31 oktober.

Läs mer om bidraget i "Umeå kommuns stöd till föreningslivet" 

Ansök om bidrag 


Sök bidrag till Socialt förebyggande insatser (SOFI)

Många barn- och ungdomsföreningar arbetar inte bara med kultur-och fritidsaktiviteter utan har också en socialt förebyggande dimension i sin verksamhet. Föreningar är viktiga aktörer som tidigt kan upptäcka problem och arbeta för att alla barn och unga ska få trygga uppväxtvillkor. Nu kan föreningar som arbetar med tidiga och förebyggande sociala insatser söka bidrag. Stöd ges till verksamhet för barn, ungdomar och deras familjer som visar tecken på en tilltagande social problematik och därmed riskerar sin egen hälsa och utveckling.

Läs mer om bidraget i bidragsreglerna

Ansök om bidrag

 
 
 
 

Sök bidrag till din förening

Genom föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på våra bidragssidor.

15 september
Kulturföreningar verksamhetsbidrag

30 september
Finska kulturpotten

31 oktober
Driftstöd till föreningar med egna anläggningar
Investeringsstöd 
Stöd till social verksamhet
Socialt förebyggande insatser för barn och ungdomar

1 december
Stöd till orienteringskartor

Löpande:
Projektstöd Ungdom
Projektstöd Mångfald
Projektstöd Folkhälsa
Projektstöd Tillfälligt kulturarrangemang
Internationellt ungdomsutbyte
Inkluderingsstöd
Idrottsarrangemang av rikskaraktär
Lokalt ledd utveckling på landsbygden

Hur ansöker du?
Alla ansökningar görs via Umeå kommuns digitala blankettbank på www.umea.se/blanketter

Vilka bidragsregler gäller?
Läs samtliga bidragsregler 

För mer information, kontakta:Föreningsbyrån 090-16 10 00 (växel) fritid.bidrag@umea.se eller läs mer på www.umea.se/foreningsliv


Workshop: Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen

Den 25 september 2019 arrangeras en regional workshop kring Östersjösamarbete. Syftet är att diskutera hur aktörer kan effektivisera samarbetet och nå bättre resultat inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen, EUSBSR.

 

Läs mer om workshopen

 

Anmäl dig till workshopen

 

Workshopen äger rum i Kulturhuset Väven, Storgatan 46A, Umeå.


Riktad satsning: Investeringsbidrag för rörelserikedom

Nu kan era föreningar söka tillfälligt investeringsbidrag med särskilt fokus på rörelserikedom där barn och unga samt personer med funktionsnedsättningar prioriteras. Vi kommer att göra en mer generös bedömning än vanligt.

Sista dag för ansökan är 15 september

Ansökan görs via investeringsstöd i blankettbanken 

Om investeringsstöd
Med investeringsstödet vill fritidsnämnden skapa förutsättningar för nybyggnad och reparation av föreningsägda anläggningar och lokaler. 

Prioriterade områden är:

- Om- och tillbyggnad av lokal/anläggning för ökat användande
- Föreningens möjlighet till utveckling av barn och ungdomsverksamhet
- Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
- Miljöförbättringar och energisparåtgärder

 

Vid funderingar kontakta fritid.bidrag@umea.se  


Gilla oss på Facebook

Visst vet du om att föreningsbyrån har en Facebook-sida?

På Facebook lägger vi upp matnyttiga tips, påminnelser om bidragstider och annat smått och gott som vi vill dela med Umeås föreningar.

Gilla oss på facebook  


Har du synpunkter eller förslag?

Vi ser gärna att du kontaktar oss om du har synpunkter, förslag, klagomål och idéer. Dina synpunkter och förslag är oerhört viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på ett sätt som stämmer överens med dina och din förenings önskemål.

Kontakta kommunen via www.umea.se/dialog