Skriv ut

 

   

 

              Nyhetsbrev

              1 juli

 

Möt oss på Almedalsveckan

I år genomförs evenemanget digitalt, vilket innebär att du enkelt kan lyssna på oss var du än befinner dig. Vi kommer att bjuda på 3 spännande seminarier!

 

Klimatanpassning i leverantörskedjan: Statens eller företagets ansvar?

5 juli kl.10:00 - 11:00

– De risker som klimatförändringarna medför är så pass betydande och svåröverskådliga att de kan anses vara systemhotande. Enskilda företag kan inte förväntas ha den överblick eller längre tidsperspektiv som krävs för att hantera effekterna, säger Henrik Hermansson, analytiker på Tillväxtanalys och författare till rapporten ”Klimatanpassning i näringslivets leverantörskedjor – vad är statens roll?”.

Anslut dig till seminariet: https://us02web.zoom.us/j/87299303814

 

 

 

Leder Sveriges AI-politik till ökad konkurrenskraft?

6 juli kl.10:00 - 10:55 

– Vi har analyserat möjligheterna och utmaningarna med den rådande politiska inriktningen för att ta vara på potentialen av AI. En slutsats är att det finns en uppenbar klyfta mellan små och stora företags användning. Risken är att klyftan växer eftersom kommande EU-förordning är svår att tillämpa och kan leda till en ökad administrativ börda för företagen, säger Irene Ek, analytiker på Tillväxtanalys och författare till rapporten ”AI-politik för konkurrenskraft?”.

Anslut dig till webbinariet: https://us02web.zoom.us/j/82312423186  

 

 

 

 

Vad krävs för att styra och leda hållbar omställning i ett gränslöst politiskt landskap?

6 juli kl.14:00 - 15:00

– Vi är förvånade över den begränsade debatten om vilka antaganden som ligger till grund för den politik som syftar till att bidra till en hållbar omställning. Genom att peka på potentiella risker och möjligheter vill vi ge underlag för beslut om omprövning, effektivisering och utveckling av rådande omställningspolitik, säger Mikael Román, analytiker på Tillväxtanalys och författare till rapporten ”Hållbar omställning som metapolitik: utmaningar och möjligheter för styrning och ledning”.

Anslut dig till webbinariet: https://us02web.zoom.us/j/81386815002

 
 

                Kontaktuppgifter

                Tillväxtanalys, Studentplan 3, 831 40 Östersund

                Tillväxtanalys, Box 574, 101 31 Stockholm
                Besök: Torsgatan 11, 4 tr

                Telefon: 010-447 44 00 
                info@tillvaxtanalys.se