Skriv ut

 
 

NYHETSBREV

Om fler pendlar hållbart en eller flera dagar i veckan så minskar utsläppen från transporter. Samtidigt ökar tillgängligheten till staden för alla trafikslag eftersom trängseln minskar.

 

Ett nyhetsbrev om hållbart resande

I Linköping arbetar kommunen och många andra aktörer för att underlätta för ett hållbart resande. I det här nyhetsbrevet samlar vi nyheter inom mobilitet och tips på hur man kan minska klimatpåverkan från vardagens olika typer av resor. Anmäl dig här för fortsätta få nyhetsbrevet, som kommer att komma ut en gång per månad. 

Jag vill prenumenera på nyhetsbrevet

 

Tips och aktuellt inom hållbart resande

Gröna resplaner - arbetsplatser engagerar sig i att sänka utsläpp från arbetspendling och tjänsteresor

En grön resplan är en handlingsplan för att öka andelen hållbara pendlings- och tjänsteresor. Syftet är att minska utsläpp av koldioxid och minska trängsel för alla trafikslag. Gröna resplaner handlar mycket om att minska bilresande och förenkla och uppmuntra till cykling, gång och kollektivtrafik eller en kombination av dessa. Det handlar också om att använda drivmedel som el och biogas i större utsträckning. 

I Linköping arbetar både kommunen och Region Östergötland med gröna resplaner sedan flera år tillbaka. Tillsammans med företag och fastighetsägare tar Linköpings kommun nu fram fyra nya gröna resplaner, i ett projekt med medel från Energimyndigheten:

• Grön resplan Saab i Tannefors

• Grön resplan Garnisonsområdet

• Grön resplan Linköpings universitet Campus Valla

• Grön resplan för Linköpings innerstad

 Linköpings kommuns webbsida om gröna resplaner

 

 

Vill ni vara med och göra er arbetsplats mer cykelvänlig?

 

Som en uppmuntran och hyllning till alla arbetsplatser som gör det lättare för medarbetarna att cykla till och från jobbet och i tjänsten finns utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats. Det kostar inget att vara med och alla arbetsplatser i Linköping kan anmäla sig till utmärkelsen.

 

Så blir ni en cykelvänlig arbetsplats

 

 

Linköping har fått en elcykelpool

 

Sedan september i år har Linköping en egen cykelpool med eldrivna cyklar. Linbike, som cykeldelningssystemet heter, består av 200 cyklar som kan lämnas och hämtas på 17 laddstationer i staden. Via en app kan man enkelt hitta en ledig cykel, låsa upp den och efter cykelturen också betala för turen.

 

Linbikes hemsida

 

 

Lämna synpunkter för att förbättra din egen och andras pendling

 

Har du funderat på hur vägen till arbetet skulle kunna bli lite trevligare eller säkrare? Kanske behövs det tydligare skyltning, bättre snöröjning eller en offentlig cykelpump? På Linköpings kommuns webb kan man lämna synpunkter om sådant som inte fungerar i infrastrukturen. Det enda man behöver göra är att ta ett foto, positionera felet och lägga till en beskrivning. Sedan skickas informationen till den som är ansvarig och bevakar att bristen blir åtgärdad.

 

Lämna synpunkter här


 
 

Fira samåkningsdagen 18 oktober!

 

Fredagen den 18:e oktober är det samåkningsdagen. Dagen är ett initiativ från den ideella föreningen Skjutsgruppen och uppmärksammas nu för tolfte året i rad, både i Sverige och i flera andra länder. Fira dagen genom att samåka och ta gärna en bild och dela på sociala medier med hashtaggarna #Samåkningsdagen och #RidesharingDay.

 

Facebook-evenemang för The International #RidesharingDay 2019

 

 

 
 

Ansökan till Klimatklivet öppen

 

Fram till den 23 oktober går det att söka investeringsstöd till publika laddningsstationer genom Klimatklivet. Även andra lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet kan få bidrag. Till exempel åtgärder som förbättrar möjligheten till cykelpendling, som utbyggnad av cykelvägar eller cykelgarage vid viktiga bytespunkter. Företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera kan beviljas stöd - dock inte privatpersoner.

 

Ansökan och mer om Klimatklivet hos Naturvårdsverket

 

 
 

Goda resultat när verksamheter arbetar aktivt med mobilitet och trängsel

 

Det gör stor nytta när verksamheter arbetar aktivt med att göra medarbetares resor till och från arbetet mer hållbara. En ny undersökning som det danska mobilitetsnätverket Moving People gjort bland 8000 pendlare, visar att verksamheter som arbetar med hållbar arbetspendling vänder trenden för bilpendling. I andra verksamheter liksom på vägarna generellt har andelen som tar bilen till arbetet samtidigt stigit markant.

 

Mer om undersökningen på Moving peoples hemsida

 

 

 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1355549?programid=3345

Vad krävs för att fler ska cykla?

 

Lyssna på Sveriges Radios inslag om cykling i programmet Klotet. Exempel ges från världens bästa cykelstad Utrecht i Nederländerna och från Uppsala som blivit Sveriges bästa cykelstad två år i rad. Expert Anna Niska från VTI och politikern Moa Rasmussen (L) berättar vad de anser behöver göras i Sverige för att gynna cyklingen.

 

Lyssna på inslaget hos Sveriges Radio

 

 

Broschyrer om förnybara drivmedel

 

Nu finns det enkel, lättillgänglig och kortfattad information om förnybara drivmedel. BioDriv Öst har i samverkan med energi- och klimatrådgivare i Mälardalen, Östergötland och Gotland tagit fram broschyrer med information om förnybara drivmedel. Broschyrerna syftar till att ge kortfattad information om biogas, el, etanol, vätgas och biodiesel. Materialet består av åtta broschyrer och går lika bra att läsa på skärm som att skriva ut.

 

Broschyrerna på Linköpings kommuns hemsida

 

 

Stor studie om hur städer kan få fler att gå

 

Invånare i tättbebyggda områden med god tillgång till kollektivtrafik och service är mer benägna att gå till fots. De går ungefär 12 procent mer än andra visar en stor europeisk studie inom forskningsprojektet PASTA. För lite fysisk aktivitet är en stor riskfaktor för hälsan globalt sett. Forskare på Trivector Traffic, som lett den svenska delen av studien, påpekar att promenader till och från olika aktiviteter är ett enkelt sätt att få in mer motion i vardagen. Studiens resultat understryker betydelsen av att planera städer och samhällen för att det ska vara attraktivt att gå.

 

Läs mer om studien på Trivectors hemsida

 

 

Detta är ett nyhetsbrev om klimatsmart resande i Linköping

E-post: klimatsmartlkpg@linkoping.se

Linköpings kommun, 581 81 Linköping, 013-20 60 00