Nyhetsbrev från Kultur i Halland - 7 mars 2019

Ny prenumerant? Anmäl dig här!  

 

Välkommen till Kultur i Hallands första nyhetsbrev!

Vi har fått önskemål om en samlad och lättillgänglig information och vill nu genom detta nyhetsbrev berätta om vad som händer och beslutas på regional nivå. Nyhetsbrevet ges ut åtta gånger per år och vi kommer att informera dels om aktuella beslut i driftnämnden Kultur och skola, dels om vad som är på gång.

Vi vänder oss främst till dig som är verksam inom kulturbranschen till exempel som utövare, beslutsfattare eller tjänsteperson i kommun eller på institution men vi välkomnar självklart alla med intresse för kulturfrågor.

En viktig del i kulturpolitiken är att förbättra villkoren för konstnärlig yrkesverksamhet, och att ge möjlighet för kulturutövare att fördjupa sitt konstnärskap. Av den anledningen delar Region Halland varje år ut arbetsstipendier. På driftnämnden Kultur och skolas februarimöte beslutades att 2019 års arbetsstipendier tilldelas konstnärerna Krystallia Sakellariou, Anna Öst, Katarina Segerbrand och Elvira Roslund Gustavsson. Utifrån de 49 ansökningar som inkom valdes fyra stipendiater ut av en extern jury. Det är ett sätt för oss att säkerställa en blick utifrån. Ett stort grattis till stipendiaterna!

Om man vill få en bild av den regionala kulturverksamheten kan man med fördel ta del av den årsrapport, som också antogs vid driftnämndens möte i februari. Av den framgår tydligt att Kultur i Halland rör sig på många arenor och att den regionala kulturpolitiken omfattar många olika områden.

Till de kulturverksamheter, som ingår i den så kallade kultursamverkansmodellen, fördelades statliga anslag vid februarimötet. Med grund i Hallands kulturplan fördelar Statens kulturråd varje år ut anslag, som sedan regionen fördelar. Årets statliga anslag uppgick till 29 342 000 kronor, en uppräkning med 1%. Nämnden beslöt att externa verksamheter får en höjning av sitt anslag med 2 procent medan Kultur i Hallands egna verksamheter ligger still jämfört med 2018. Fördelning av regionala anslag beslutades i december 2018.

Följande verksamheter i Halland medfinansieras via kultursamverkansmodellen: Stiftelsen Hallands länsmuseer, regional scenkonstutveckling inklusive barn och unga, Teater Halland, Riksteatern Halland, Art Inside Out, regional biblioteks- och litteraturutveckling inklusive kultur och social hållbarhet, regional konst- och kulturutveckling samt regional enskild arkivverksamhet.

Jag hoppas du finner nyhetsbrevet intressant och matnyttigt!

Halmstad mars 2019

Eva Nyhammar

Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola
 

Läs mer på Region Hallands webbplats:

Årsrapport 2018 Kultur och skola (pdf)  

 

Fördelningen av statliga anslag presenteras i protokollet från driftnämnd Kultur och skolas möte den 12 februari.

 

 

Fyra konstnärer från Halland tilldelas arbetsstipendium

 
Krystallia Sakellariou, Anna Öst, Katarina Segerbrand och Elvira Roslund Gustavsson.

Krystallia Sakellariou, Anna Öst, Katarina Segerbrand och Elvira Roslund Gustavsson.

 

Fyra konstnärer som är bosatta och verksamma i Halland har tilldelats Region Hallands arbetsstipendium 2019.

 

Stipendiaterna är: Krystallia Sakellariou, konstnär och författare från Varberg, Anna Öst, dokumentärfilmare från Vessigebro, Katarina Segerbrand, stickdesigner från Onsala och Elvira Roslund Gustavsson, konsthantverkare från Laholm.

 

De får 50 000 kr vardera för att under en tid kunna koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. En utdelningsceremoni hålls vid driftnämnd Kultur och skolas möte på Varbergs fästning den 14 mars.

 

Presentationer av årets arbetstipendiater

 

 

En ny mötesplats för kulturskapare

Kultur o.s.v. är en ny mötesplats för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för flera av oss. Planering av programmet görs av samrådet för kulturskapare i Halland. Kultur o.s.v. arrangeras av Kultur i Halland och genomförs växelvis i länets kommuner.

 

Fyra teman är satta för året:

  • Publikarbete, kommunikation och marknadsföring - den 25 april på Kulturhuset Komedianten i Varberg. Programmet publiceras i  mitten av mars.

  • Bristen på kritisk bevakning av konstnärligt arbete i media (oktober).

  • Arrangörer och arrangörskap (november).

Läs mer om Kultur o.s.v.  

Kultur o.s.v.
 

 

Tid att söka regionalt kulturstöd

Från 1 mars till 1 april går det att söka projektstöd från Region Halland för kulturutveckling och filmprojekt.

Utvecklingsstödet ska möjliggöra genomförande av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet och därigenom stärka Hallands utveckling och attraktionskraft.

Kontakta gärna en av våra utvecklare för att diskutera ditt projekt innan du lämnar in en ansökan.

Mer information och ansökningsblanketter hittar du på Region Hallands webbplats.

 

 

Mixed Minds 2019

Odling som störning – det konstnärligas potential

Är du konstnär och nyfiken på att utforska samarbeten med konstnärer från andra konstfält? Nu söker vi professionella konstnärer från alla konstfält*, verksamma i Halland eller Västra Götaland, som vill delta i Mixed Minds konstnärliga labb som pågår från maj till november med en intensiv workshop 15–22 september i Skibby, Danmark.

Det viktigaste är att du är nyfiken på att utforska samarbeten med konstnärer inom andra konstfält. Årets tema är odling som störning – det konstnärligas potential. Mixed Minds är ett samarbete mellan Art Inside Out och Kultur i Väst.

*till exempel musik, bildkonst, film, dans, teater, arkitektur, performance, litteratur, cirkus, ljudkonst, arkitektur, design – eller något annat.

Välkommen med din ansökan senast 27 mars via Kultur i Västs webbsida, där du också hittar mer information.

 

 

Fler nyhetsbrev om kultur

Om du vill ha full koll på allt som händer inom regional kultur i Halland, så finns det ytterligare nyhetsbrev med olika fokus som kan vara intressanta för dig.

  • AIO Nytt - Aktuellt från Art Inside Out, den nomadiska institutionen för konstnärliga residens i alla konstformer och genrer.
  • SLUG! - nyheter och omvärldsbevakning från Kultur i Halland - Slöjd 
  • Rum för Dans - samtida danskonst för den halländska publiken
  • Nyheter inom bild- och formkonst från resurscentrum Konst i Halland

Information om hur du anmäler dig som prenumerant till de olika nyhetsbreven finns på Region Hallands webbplats

 

 

Missa inte detta!

 
Prelude. Foto: Louise Mather.

Prelude. Fotograf: Louise Mather.

 

Andersson Dance / Scottish Ensamble:

PRELUDE - SKYDIVING FROM A DREAM

20 mars 2019 kl. 19.30 - Kungsbacka Teater, Kungsbacka

Med 13 musiker och tre dansare tar Andersson Dance och Scottish Ensemble sig an Beethovens Grosse Fuge i en kombination med musik av Lutoslawski och Bach. I en generös danskonsert möts en blandning av olikartade musik- och rörelsespråk vilket skapar en suggestiv och irrationell drömvärld. I Prelude – skydiving from a dream upplever du musik som du aldrig tidigare sett den och dans som du aldrig förr har hört den.

Föreställningen följs av ett samtal med koreografen Örjan Andersson och ensembleledaren Jonathan Morton. Eyrun Thorhallsdottir, danskonsulent på Kultur i Väst och ordförande i Dansnät Sverige, är moderator för samtalet.

Läs mer om Prelude på Rum för Dans webb

 

 

Kommande arrangemang

Ett urval av arrangemang där Kultur i Halland är värd eller medarrangör.

 

Seminarier och fortbildningar

Kulturevenemang och kurser

19 mars i Halmstad
Kultur o.s.v. om finansiering av konstnärligt och kulturskapande arbete i Halland

24 mars i Halmstad
Stickningens vägar och vågor – har Halland en plats i stickhistorien?

26 mars i Halmstad
Fortbildning kring små barns språkutveckling: "Barnen bemästrar språket i samspel med oss"

29-30 april i Tønsberg, Norge
Halmstadkonferensen 2019 - "Det relevante bibliotek - i et nordisk perspektiv"

3 maj i Vessigebro
Filmbranschdagen 2019 med fokus på foto och manus

Under mars och april
Poetry slam i Halland Deltävlingar pågår just nu i de halländska kommunerna. Vem som blir Hallandsmästare och vilka som får plats i Hallandslaget avgörs i finalen den 27 april i Halmstad.

14 - 17 mars i Hylte, Kungsbacka, Halmstad och Laholm 
Tonbruket är på turné i Halland

20 mars i Kungsbacka
Rum för dans: Prelude - Skydiving from a dream med Scottish ensemble och koreograf Örjan Andersson.

21 mars i Halmstad
Persiskt nyår firas från kl.17.00 på Nolltrefem. Songlines gitarrgrupp uppträder och det serveras lättare persisk mat.

23 mars i Kungsbacka
INES presenterar 1 + 1 = 3 plays Hemispheric Brainwave music, en konstform som sammankopplat musik och neurovetenskap sedan 1960-talet. Livesänds även på www.inesplay.se

13 - 17 april i Vessigebro
Filmkurs på påsklovet för dig som är 12–16 år Kursen hålls i filmhuset och med boende på Katrinebergs folkhögskola.

15 - 18 april i Vessigebro
Game Jam - Design and writing. Speldesignläger för dig som är 16–19 år

 

Fler kulturarrangemang presenteras i Kultur i Hallands kalender

 

 

Kultur i Halland

www.regionhalland.se/kultur

Så behandlar Region Halland dina personuppgifter www.regionhalland.se/dataskydd

Kultur i Hallands sida på Facebook  

@kulturihalland på Instagram